Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Ondersteuning en leernetwerken voor klimaatneutraal en circulair inkopen

April 2018

Het kabinet wil in 2018 via inkoop een extra impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Nederlandse overheden kunnen deze transitie krachtig stimuleren door hun eigen inkoopkracht in te zetten. Als extra impuls stelt het kabinet in 2018 vijfmiljoen euro beschikbaar aan aanbestedende diensten voor expertondersteuning en leernetwerken.

Dit jaar krijgen circa honderd inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere aanbestedende diensten expertondersteuning. Het moet gaan om aanbestedingen die worden voorbereid of uitgevoerd, en die wezenlijk effect hebben op CO2-besparing en/of circulariteit.

Aanbestedende diensten worden uitgenodigd een project in te dienen. Ook ideeën van samenwerkingsverbanden (van overheden) met inkoopambities op het gebied van klimaatdoelstellingen en/of hergebruik van grondstoffen, zijn van harte welkom.

Uw pilot of project wordt praktisch ‘on-the-job’ ondersteund, bijvoorbeeld door de benodigde duurzaamheidskennis in te brengen, of door het begeleiden van marktconsultaties en verkenningen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van thematische leernetwerken, onder meer op een aantal van bovenstaande productgroepen. Hierin worden ervaringen uitgewisseld, wordt waar nodig onderzoek gedaan naar de toepassing van innovatieve concepten en worden verkenningen uitgevoerd in samenwerking met de markt.

Zie voor meer informatie en voorwaarden voor deelname de website van PIANOo

Bron: PIANOo