Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Meer kansen voor MKB bij aanbestedingen

De gemeente Den Haag wil het Midden en Kleinbedrijf meer kans geven bij aanbestedingen. Het college van B & W voert hiertoe nieuwe regels in. Ook gaat de gemeente strenger toezien op het naleven van de aanbestedingsregels.

Huidige beleid

Regionale bedrijven en het MKB worden nu al zoveel mogelijk betrokken bij aanbestedingen van bouw- of herstelopdrachten van de gemeente. Maar omdat Den Haag MKB-vriendelijke stad wil zijn, worden extra maatregelen genomen. Wethouder Henk Kool (Economie): "Wij moeten op alle mogelijke manieren het MKB in de stad meer kans geven om opdrachten te verwerven. Dat is goed voor het MKB en dus goed voor de hele stad." Wanneer het MKB meer kans krijgt is dit ook goed voor het milieu. Meestal zijn het regionale bedrijven en zijn de vervoerskilometers dus beperkt.

Niet bundelen van opdrachten en soepelere regels

Den Haag gaat een stokje steken voor het onnodig samenvoegen van verschillende diensten, producten of werken in één grote aanbesteding. Dit bundelen van opdrachten is niet nodig en is nadelig voor het MKB. In het vervolg wordt gecontroleerd of de opdracht in verschillende onderdelen kan worden aanbesteed. Verder worden de regels om een aanbesteding te winnen versoepeld. De eisen voor de omvang van de omzet van een bedrijf worden meer in overeenstemming met de opdracht gebracht.

Richtlijnen

De richtlijn voor gemeentelijke aanbestedings wordt aangepast. Nu moet een werk boven de 500.000 euro openbaar worden aanbesteed. In de toekomst is de algemeen directeur bevoegd om bij werken met een waarde tot 1,5 miljoen euro de meervoudig onderhandse offerteprocedure te volgen in plaats van een aanbesteding. Op die manier kan de gemeente namelijk zelf meerdere partijen uitzoeken die meedingen naar een opdracht. Om te controleren of de nieuwe regels goed worden nageleefd, stelt de gemeente een meldpunt in voor bedrijven die klachten hebben over een aanbestedingsprocedure.

Bron: Gemeente Den Haag