Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Lokale economie gestimuleerd door Local Return Of Investment

Veel gemeenten zijn verplicht om openbaar of Europees aan te besteden. Zodoende kan een project in Limburg, worden uitgevoerd door een aannemer uit Utrecht. Hierdoor wordt lokaal ondernemerschap geremd, terwijl stimulans hiervan juist een eis uit de Gids Proportionaliteit is. De gemeente Nuth was al enige tijd op zoek naar een mogelijkheid waarbij de aannemer een gedeelte van de gemeentelijke investeringen laat terugvloeien in de lokale economie. Local Return Of Investment (LROI) is ontwikkeld om lokaal ondernemerschap te kunnen inbedden in aanbestedingen. De gemeente Nuth heeft in 2017 de eerste Gunnen Op Waarde aanbesteding met LROI afgerond. Onderstaande aandachtspunten zijn daarbij expliciet meegenomen.

Deelnemers uit het hele land

LROI is een nieuw kwaliteitscriterium. Dit kan zo worden ingebed, dat aannemers uit heel Nederland, maar ook daarbuiten, kunnen deelnemen. Het is dus niet zo dat de aannemer van het contract binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Nuth gevestigd moet zijn. Aannemers bieden met LROI meerwaarde aan een gemeente (aanbesteder) door gebruik te maken van het lokale midden- en kleinbedrijf (MKB).

Gedeelte van de aanneemsom

De doelstelling is dat de aannemer een gedeelte van het project samen met lokale MKB’ers oppakt. LROI hoeft dus niet gerelateerd te worden aan het gehele contract. “Het stimuleren van de plaatselijke economie kan ook betrekking hebben op investeringen of uitgaven buiten het contract zoals: inzet van een plaatselijke ZZP-er of onderaannemer, met bedrijfswagens tanken bij een lokaal benzinestation of het inkopen van kantoorbenodigdheden of catering bij lokale MKB’ers.

Wordt vervolgd

Veel gemeenten worstelen op dit moment nog met het maken van een goede balans tussen een openbare of Europese aanbesteding en voldoende aandacht voor de plaatselijke MKB. LROI biedt hiervoor een mogelijke uitkomst. In de komende periode zullen de eerste resultaten van dit nieuwe kwaliteitscriterium duidelijk worden.

Bron en meer informatie: BTL en Gemeente Nuth