Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Klimaatimpact van ingekochte productgroepen van zorginstellingen in kaart

April 2019

Het verminderen van de klimaatimpact is één van de pijlers van de Green Deal Duurzame zorg die partijen uit de zorg, overheid en het bedrijfsleven hebben gesloten. Welke producten en diensten leveren de grootste bijdrage aan de totale klimaatimpact van zorginstellingen? Dit inzicht versnelt het werken aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering in de zorg. Stichting Stimular heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en in samenwerking met Milieuplatform Zorgsector (MPZ) de klimaatimpact van care-instellingen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat er vijf categorieën met de grootste klimaatimpact zijn: elektriciteitsverbruik, gasverbruik, voeding, huisvesting en woon-werkverkeer.

Stimular heeft bij twee care-instellingen (gehandicaptenzorg en ouderenzorg) spendanalyses en impactberekeningen uitgevoerd om de klimaatimpact van alle producten en diensten te bepalen. De CO2-emissies zijn berekend vanuit het levenscyclusperspectief, dat wil zeggen de som van de emissies bij het winnen van grondstoffen, productie, gebruik en afdanking, inclusief transport. De resultaten laten zien welke productgroepen de grootste bijdrage leveren aan de totale CO2-uitstoot van de betreffende organisatie. De methodiek is goed toepasbaar bij (semi)overheden.

Lees meer en download het onderzoeksrapport

Bron: stimular.nl