Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Kamervragen over inkoopbeleid overheden

Minister Kamp gaat onderzoeken hoe en waar gemeenten hun energie inkopen. Het aandeel duurzame energie stokt, terwijl fossiele energie nog 13 keer zo snel stijgt. Kamerlid Frank Wassenberg vroeg de minister Kamp daarom een onderzoek te starten naar het inkoopbeleid. In 2016 bleek al dat slechts een derde van de gemeenten werkelijk hernieuwbare bronnen inkoopt. Groene stroom deals met het buitenland maken het moeilijk inzicht te krijgen. Gemeenten betalen namelijk wel voor groene stroom opgewekt in het buitenland, maar vaak gebruiken ze nog gewoon grijze stroom.

Kritiek op Manifest MVI

Ook is er kritiek op het plan van aanpak van Staatssecretaris Dijksma wat betreft het maatschappelijk verantwoord inkopen van overheden 2015-2020. Dijksma heeft het Manifest MVI in het leven geroepen, dat duurzaam opdrachtgeverschap bij overheden moet stimuleren. Vanuit verschillende partijen zijn vragen gesteld over het Manifest MVI. Slechts 100 overheidspartijen hebben het Manifest ondertekend, waarom de rest niet? (Groenlinks). Wat zijn de consequentie voor overheden die niet getekend hebben? (PvdD). En waarom is voor een vrijblijvende vorm gekozen in plaats van afdwingbare doelen? (SP).

Voorkomen administratieve last

Om overheden te helpen  en hoge administratieve lasten te voorkomen wil Dijksma MVI-inkopen gaan filteren uit bestaande data in het inkoopsysteem (TenderNed). Op deze manier is een systeem van benchmarking en monitoring mogelijk. Ook hierop werd kritiek geuit door verschillende partijen. Zo ontbreekt vertrouwen in voldoende kennis van duurzaam inkopen in de eerste plaats en wordt niet duidelijk wat voor overheden de consequenties zijn bij niet-duurzame inkoop. Wel zijn er criteriadocumenten die de overheden moeten helpen een goede afweging te maken bij inkoop. Het is bovendien Dijksma’s ambitie deze criteria uit te breiden en te versterken. De VVD uitte hierover twijfels aan de objectiviteit van de criteria en is bang voor betutteling.

Bron: Partij voor de Dieren