Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Hanzehogeschool Groningen stimuleert eerlijke elektronica

De Hanzehogeschool Groningen heeft zich aangesloten bij Electronics Watch. Deze onafhankelijke monitoringsorganisatie ondersteunt Europese publieke organisaties bij het verduurzamen van hun ICT-inkoop. In samenwerking met Electronics Watch gaat de Hanzehogeschool haar leveranciers stimuleren structurele verbeteringen in arbeidsomstandigheden op fabrieksniveau door te voeren.

Duurzaamheid

De Hanzehogeschool Groningen profileert zich als een maatschappelijk bewuste onderwijsinstelling met duurzaamheid hoog in het vaandel. In 2011 werd Hanze de eerste Fairtrade gecertificeerde hogeschool van Nederland. De elektronica-industrie is één van ’s werelds snelst groeiende sectoren. Ondanks het moderne en hightech imago van deze industrie zijn de arbeidsomstandigheden in de fabrieken vaak onder de maat. Belangrijke kwesties zijn onder andere de zeer lange werkdagen, lage lonen, blootstelling aan giftige, kankerverwekkende stoffen, ernstige beperking van de vrijheid van vakvereniging, uitbuiting van studenten-arbeiders. Dit geldt voor de assemblagefabrieken waar de eindproducten in elkaar gezet worden, als ook voor de productie van onderdelen.

Electronics Watch

Electronics Watch maakt maatschappelijk verantwoorde inkoop van ICT-hardware in Europa mogelijk, door onderzoek, monitoring en verbetering van arbeidsomstandigheden in de fabrieken die leveren aan organisaties in de (semi)publieke sector. Ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, gemeenten maar ook inkoopconcerns kunnen zich bij Electronics Watch aansluiten. Electronics Watch biedt organisaties concrete handvatten en begeleiding om de inkoop van ICT-hardware te verduurzamen. De publieke sector heeft een behoorlijke inkoopmacht en kan die op gebied van ICT ook aanwenden. Elke nieuwe deelnemer zorgt voor meer invloed op marktpartijen en zo wereldwijd structurele verbetering van arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Bron: Hanzehogeschool Groningen