Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Handleiding duurzaam inkopen

De gemeente Maassluis koopt producten en diensten decentraal in waardoor niet iedere inkoper beschikt over de benodigde specifieke kennis van duurzaam inkopen, om dit op te lossen ontwikkelde de gemeente en handreiking waarin verschillende kwesties rondom duurzaam inkopen aanbod komen zoals:
  • per productgroep een aantal aandachtsvelden voor duurzaam inkopen;
  • een paragraaf over het milieuzorgsysteem van de leverancier;
  • de 8 basisnormen van de International Labour Organisation;
  • een overzicht van nuttige websites en referenties.
De handleiding is in de zomer van 2007 geactualiseerd.

Meer informatie

Geïnteresseerde overheden kunnen deze handleiding opvragen bij de beleidsmedewerker milieu gemeente Maassluis (voorheen Stefan Romijn) telefoon: 010 - 59 31 997.

Voorbeeld

De gemeente Maassluis neemt bijvoorbeeld in offertes de onderstaande tekst op:


Duurzaam inkopen
De gemeente Maassluis hanteert een duurzaam inkopen beleid. Daarom verzoeken wij u om aan te geven op welke wijze uw organisatie invulling geeft aan duurzaamheid. U kunt daarbij denken aan:
  • Aanwezigheid van een milieuzorgsysteem (al dan niet ISO 14001 gecertificeerd)
  • Milieujaarverslagen en milieuplannen, waarin inzicht wordt gegeven in onder andere energiebesparende maatregelen, afvalpreventie, vervoersplan.
  • Sociaal beleid, onder meer aandacht voor arbo, re├»ntegratie.

Wij vragen u om de offerte en eindrapportage dubbelzijdig gedrukt aan te leveren.