Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Overheid koopt goedkoop in, niet duurzaam

Door de overheid worden beloften om duurzaam te bouwen, wegen aan te leggen en openbaar vervoer in te kopen niet nagekomen. Bij aanbestedingen blijft de prijs doorslaggevend.

Aandacht Duurzaam inkopen verslapt

In 2011 zijn afspraken gemaakt over de duurzame inkoop. Overheden zouden via hun aanschafbeleid bijdragen aan duurzamere economische bedrijvigheid. Duurzaam inkopen werd toen gezien als 'een strategisch instrument dat direct kon bijdragen aan groene groei'. Uit een enquĂȘte uit 2013 bleek dat de aandacht voor duurzaam inkopen met meer dan 40 procent is afgenomen, bij alle overheden. Overheden vallen terug op hun oude beleid dat ervan uitgaat de laagste aanbieding de beste is.

Duurzaam inkopen opnieuw in tweede kamer

Zes maatschappelijke organisaties, waaronder MVO Nederland en VNO-NCW, willen dat de Tweede Kamer bij het kabinet aandringt op een nieuw duurzaam inkoopprogramma met harde afspraken tot 2020. De zes partijen zijn van mening dat zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, duurzaam inkopen een wassen neus is. Het gevolg is, dat overheden inkopen op lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. In de Aanbestedingswet van 2012 is vastgelegd dat bij aanbesteden de 'economisch voordeligste inschrijving' wordt gehanteerd, waarbij niet alleen prijs, maar ook kwaliteit (duurzaamheid, levensduur) doorslaggevens is. Deze methode is ingewikkelder en bij veel overheden ontbreekt dan ook de kennis en ervaring om mee die methode te werken, aldus de zes partijen. De organisaties willen een overheidsbrede verankering van duurzaam inkopen.

Bron: Trouw, januari 2015

Meer informatie: Rapport van de Groene zaak over duurzaam inkopen bij gemeenten en Provincies