Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Regio Arnhem-Nijmegen gaat voor unieke inkoop duurzame elektriciteit

Op 1 januari 2018 gaan 17 gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen niet meer afzonderlijk, maar samen duurzame elektriciteit inkopen. Uniek in deze aanbesteding is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden.

Stapsgewijs naar 100% groene elektriciteit

De ambitie is om uiteindelijk 100% groene elektriciteit te gebruiken. Dat gebeurt in stappen. In de aanbesteding dagen de gemeenten aanbieders uit om zo snel mogelijk 100% van de stroom uit nog te realiseren bronnen in de regio te leveren. Na 5 jaar moet de winnende partij de door hem toegezegde percentage hebben bereikt. Dan wordt het contract verlengd. Het deel van de stroom dat nog niet uit de regio komt, moet wel duurzaam zijn en in Nederland zijn opgewekt.

Het goede voorbeeld

De regio Arnhem-Nijmegen wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Om die doelstelling te halen, moet de energie die in de regio wordt gebruikt afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen in de regio zelf. De gemeenten geven het goede voorbeeld door bij de nieuwe aanbestedingsronde ambitieuze/vergaande eisen te stellen.

Bron: Gemeente Zevenaar