Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Telos deed onderzoek naar ambities duurzaam inkopen gemeenten

Uit onderzoek van Telos blijkt dat de grote steden en grote centrumgemeenten het meest ambitieus zijn als het gaat om duurzaam inkopen. Grote gemeenten zijn ook beter dan de kleinere in staat interne regie te voeren op het meenemen van duurzame criteria bij inkoop- en aanbestedingsbeslissingen. De grote gemeenten beschikken over grotere inkoopkracht, waarmee zij innovaties in de markt kunnen teweegbrengen.

Verschillen in uitvoering

Grote gemeenten proberen te innoveren en verder te gaan dan de standaardeisen. Die eisen zijn naar hun mening niet scherp genoeg of niet meer actueel, want duurzame technieken veranderen snel; dat geldt voor zonnepanelen, maar ook voor kopieerapparaten en straatmeubilair.’ Grote gemeenten hebben miljarden te besteden en kunnen eisen stellen aan leveranciers. Op die manier stimuleren zij innovatie.Middelgrote gemeenten passen vooral de standaardeisen toe en verwijzen bij hun aanbestedingen naar de vastgestelde criteria van PIANOo. De kleine gemeenten, met een inwonertal onder 50.000 weten dat duurzaam inkopen belangrijk is, maar komen er niet toe om het ook daadwerkelijk te doen. Ze hebben te weinig experts die daarop kunnen letten. Sommige kleine gemeenten hebben afspraken over gezamenlijke inkoop. Vaak brengen die vooral de kosten terug en is duurzaamheid geen belangrijk thema.

Aandachtspunten uit het onderzoek

Het onderzoek noemt diverse aandachtspunten. Zo moet er meer aandacht zijn voor scholing en kennisuitwisseling voor budgethouders en andere medewerkers die zich bezig houden met duurzaam inkopen. Ook informatie over keurmerken en leveranciers moet up-to-date worden gehouden. Een ander punt is de interne instructie over inkopen. Voor budgethouders – bijna 10.000 bij de Nederlandse gemeenten - luidt die vaak: koop in op laagste prijs, terwijl de in veel gemeenten geïntroduceerde duurzaamheidsadviseur juist hamert op duurzaam inkopen. Het komt nogal eens voor dat er geen regie wordt gevoerd op de afstemming van die twee, aldus het onderzoek. Omdat duurzame investeringen vaak in eerste aanleg duurder zijn en zich pas op termijn terugverdienen, kiezen veel budgethouders voor de goedkopere, niet-duurzame variant.

Interessante oplossingen

De G4 hebben oplossingen bedacht voor de strijd tussen laagste prijs en duurzaamste product. Zo heeft Den Haag de regie voor alle grote aankopen bij één directeur gelegd. Die kan zo de investering en de exploitatie van een aankoop met elkaar in verband brengen. In Amsterdam heeft elke budgethouder nu ook een eigen doelstelling CO2 te beperken.

Bron: NVDO