Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Circulaire aanbesteding van meubilair in Enschede

De gemeente Enschede zoekt de meest geschikte partner voor het circulair aanbesteden van de kantoorinventaris. Het doel: behoud van de waarde van materialen en het daadwerkelijk sluiten van grondstofkringlopen. In navolging op de circulaire aanbesteding van de warme en koude drankenvoorziening , levert de gemeente Enschede ook met deze circulaire aanbesteding een toonaangevende bijdrage aan de visie van de Rijksoverheid om in 2050 volledig circulair te zijn.

Niet te veel kaders

De gemeente brengt niet te veel kaders aan en en formuleert duidelijke ambities. Ze richt zich op een duurzaam partnerschap en hoopt zo de meest geschikte partner te vinden. Een partij die over vakmanschap, creativiteit, innovatievermogen en (markt)kennis beschikt om tot de meest circulaire vervanging van de 1500 werkplekken te komen.

Andere contractvorm

Met de gekozen partner zal de gemeente Enschede een raamovereenkomst afsluiten met koop- en terugkoopgarantie tot einde levensduur, voor ten minste 10 jaar. De gemeente maakt gebruik van een mededingingsprocedure met de onderhandelingen. Dit biedt ruimte voor marktpartijen om een zo circulair mogelijke oplossing aan te bieden, en details over de invulling van het contract, niet zijnde selectiecriteria, in het laatste stadium met de gekozen partner uit te werken.

Lange termijnvisie

De gemeente is uitsluitend geïnteresseerd in een lange termijnvisie: de gemeente wil kantoorinventaris zo lang mogelijk blijven gebruiken en de inkoop van nieuw meubilair minimaliseren. Waar dat niet mogelijk is, wordt alleen nieuw meubilair aangeschaft dat volgens het circulaire gedachtegoed ontworpen en geproduceerd is. Voor het waarmaken van deze ambitie, wil de gemeente graag samen met de partner een gedegen voorraadbeheersysteem opzetten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Tot slot, hecht de gemeente Enschede veel waarde aan een inclusieve samenleving, als onderdeel van circulaire economie. Daarom wil de gemeente graag zien op welke manier de toekomstige partner 2% van de opdrachtwaarde inzet ten behoeve van SROI (Social Return On Investment). De gemeente denkt hierbij aan arbeidsparticipatie, het betrekken van de sociale werkvoorziening en maatschappelijke activiteiten. De gemeente onderstreept hiermee haar doelstellingen om verantwoord met de maatschappij en het milieu om te gaan.

Bron: MVO-Nederland