Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

19 publieke en private organisaties starten met Green Deal Circulair Inkopen

Tijdens de Innovatie-estafette hebben 19 inkopende organisaties de Green Deal Circulair Inkopen getekend met de rijksoverheid. Zij hebben besloten om gezamenlijk de krachten te bundelen en op ontdekking te gaan/of de uitdaging aan te gaan. Niet alleen door kennis te ontwikkelen en te delen, maar ook door gezamenlijk duidelijke doelen te stellen en concrete afspraken te maken over circulair inkopen. De Green Deal is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Circle Economy en PIANOo.

Impuls circulair inkopen

19 private en publieke organisaties nemen met de Green Deal nu het initiatief om circulair inkopen te verankeren binnen hun inkoopactiviteiten. De eerste 19 ondertekenaars van deze Green Deal zijn Alliander, ABN AMRO, ASR, Dura Vermeer, Gemeente Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, ING, Interface, KPN, Ministerie van Binnenlandse Zaken namens Rijksoverheid, Provincie Utrecht, Royal HaskoningDHV, TBI, UMC Utrecht, Verstegen Spices & Sauces en Waternet. De principes van de Green Deal zijn:

  • In 2014 starten bovenstaande organisaties ieder met minimaal twee circulaire inkooptrajecten;
  • De initiatiefnemers stellen de opgedane kennis en ervaring breed beschikbaar ter bevordering van circulair inkopen in Nederland;
  • Uiterlijk in 2016 zorgen de organisaties voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in de inkoopprocessen,- beleid en –strategie.

De meerwaarde van circulair inkopen

Bij circulair inkopen gaat het om andere, innovatieve contractvormen zoals product-service-systemen (performance based prestatiecontracten) of pay-per-use contracten. Maar ook door bij aanschaf reeds afspraken te maken met betrekking tot hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.

Erik van Assen, NEVI: "Circulair inkopen betekent niet alleen kostenbesparing, risicoverlaging, verduurzaming en (keten)innovaties. Het brengt ook een nieuwe visie op het vak en wordt door veel inkopers ervaren als een verrijking, die de persoonlijke uitdaging en de maatschappelijke waarde vergroot."

Michel Schuurman, MVO Nederland: " Circulair ondernemen is sterk in opkomst en inkoop is een belangrijke sleutel om die versnelling de ruimte te geven. Van elkaar en met elkaar leren is dé manier om meters te maken. Met verschillende deskundigen bij elkaar boeken we sneller vooruitgang, dat gaan we in deze Green Deal met de inkopende organisaties ook doen. Net als bij de ontwikkeling van de Wegwijzer Circulair Inkopen die onlangs werd gelanceerd."

Achtergrond circulaire economie

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Recent onderzoek van o.a. TNO toont aan dat er jaarlijks tenminste zeven miljard euro te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en de milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Koplopers binnen het bedrijfsleven en de overheid laten zien dat circulaire bedrijfsmodellen aantoonbaar leiden tot betere prestaties. Een sleutel voor het aanjagen van de circulaire economie ligt bij inkopers. Zij stimuleren en creëren de vraag naar circulair geproduceerde goederen.

Bron: MVO Nederland, 12-11-2013