Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Zeeland koopt biobased in

De Provincie Zeeland stimuleert de biobased economie. Overheden kopen veel in. Zo kunnen we gericht de vraag naar biobased producten vergroten. Zo worden meer biobased producten geproduceerd en nieuwe biobased producten ontwikkeld.

Biobased inkopen?

Hoe koop je 'biobased' in? Wanneer is een product 'biobased' en wanneer niet? Welke 'biobased criteria' hanteer je? En hoe verankeren we dat in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid? Om hier meer inzicht in te krijgen is de Provincie Zeeland met Tebodin en het Centre of Expertise Biobased Economy in 2013 gestart met het onderzoek "Biobased inkopen, waarom en hoe doe je dat?". Doel van het onderzoek was om tot op productniveau te definiëren van 'biobased' en de verankering daarvan in het inkoopbeleid. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een aantal producten:

.

Bij aanbestedingen blijken er veel vragen te zijn bij (tussen)leveranciers en producenten over wat nu precies een biobased product is. De bovengenoemde producten helpen om deze vragen te beantwoorden en de markt met biobased producten te vergroten.

Bron: Provincie Zeeland