Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Marktontmoeting Biobased wegwerpartikelen voor zorg en catering

In 2016 vond een marktontmoeting over biobased wegwerpartikelen voor zorg en catering plaats. Centraal stond de inkoopbehoefte van een aantal ziekenhuizen en het ministerie van Economische Zaken. Het thema leeft, 130 mensen hadden zich aangemeld, een mooie verdeling van vertegenwoordigers van de overheid, ziekenhuizen en het bedrijfsleven en enkele kennisinstituten.

Het doel van de marktontmoeting was kennisuitwisseling tussen ziekenhuizen, overheden, producenten/leveranciers, afvalverwerkers en kennisinstituten. Enerzijds om de marktkennis te vergroten van de inkopende partijen. Anderzijds om bij leveranciers het inzicht in publieke behoeften en eventuele beperkingen van een aanbesteding te vergroten. Dit alles om mogelijk straks een succesvolle aanbesteding te kunnen starten met realistische functionele eisen en randvoorwaarden.

Eerste stap

De marktontmoeting was een eerste stap. Voor inkopers wordt gewerkt aan een training en ondersteunende tools om te helpen bij biobased inkopen. Dit gebeurt in het kader van het Europese InnProBio project, forum voor biobased inkopen, dat deze marktontmoeting mede mogelijk maakte.

Lees het verslag op de website van Pianoo