Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Criteria duurzaam inkopen achterhaald?

De overheid vindt duurzaam inkopen belangrijk en presenteert graag haar goede resultaten op dit gebied. Op het eerste gezicht lijkt de overheid het goed te doen met bijna 100% duurzame ICT inkoop. Maar in de praktijk blijkt duurzaam inkopen van ICT erg gemakkelijk te zijn.

Duurzame ICT is een hoofdcategorie

ICT is één van de hoofdcategorieën waarvoor gezamenlijke duurzaamheidscriteria zijn opgesteld. Onder ICT vallen de productgroepen:

 • hardware;
 • netwerken, telefoniediensten, telefoonapparatuur;
 • en reproductieapparatuur.
De belangrijkste elementen waar de criteria op gebaseerd zijn, zijn energieverbruik en de 'footprint' door het materiaalgebruik van de apparatuur.

Monitor duurzaam inkopen

Om te controleren of de overheid duurzaam inkoopt, houdt het Rijk elke twee jaar een monitor ‘duurzaam inkopen’. De monitor duurzaam inkopen is het meet- en rapportage-instrument om te bepalen of de doelstellingen met betrekking tot duurzaam inkopen gerealiseerd worden. Uit de eerste twee monitoren duurzaam inkopen (2006 en 2008) bleek dat ICT hardware het meest (82%) duurzaam ingekocht werd van alle productgroepen. Uit de monitor duurzaam inkopen van 2010 blijkt dat 99% van de inkopen voor ICT hardware duurzaam is geweest en 100% voor reproductieapparatuur (was 62% in 2008) volgens de gestelde criteria. De criteria - de werkelijkheid Het lijkt dan ook dat de overheid het goed doet met duurzaam inkopen en specifiek met de inkoop van duurzame ICT. Maar als men zich echter verdiept in de ICT criteria dan vallen er enkele zaken op:

 • Per productgroep zijn er slechts enkele criteria;
 • Criteria zijn gemakkelijk te halen en zijn niet onderscheidend;
 • Criteria zijn minder relevant (geworden);
 • Criteria zijn aangepast.

Criteria zijn makkelijk te halen

In de productgroep hardware moeten de desktop, laptop en monitoren voldoen aan de eisen van Energy Star* voor computers. Energy Star stelt energiegebruik en efficiëntie-eisen aan ICT apparatuur. Tegenwoordig voldoen (bijna) alle desktops, laptops en monitoren die in Nederland te verkrijgen zijn, aan de Energy Star eisen. Alleen als je speciale PC's bestelt (met bijvoorbeeld extreem veel rekenkracht) zou je nog systemen kunnen kopen die niet aan de Energy Star eisen voldoen. In de productgroep netwerken, telefoniediensten en telefoonapparatuur wordt er voor het datacenter een energie-efficiëntie (DciE) van 50% geëist. Dit betekent dat er evenveel energie wordt verbruikt voor koeling en randapparatuur als voor de servers zelf. Een groen datacenter een DCiE van meer dan 67%. De laatste ontwikkelingen leveren datacenters op met een DCiE richting 83%.

Criteria zijn minder relevant (geworden)

Er zijn inkoopcirteria voor telefoons met draad, tegenwoordig wordt echter steeds vaker gekozen voor mobiele telefoons en zijn deze criteria niet meer relevant.

Criteria zijn aangepast

.In de productgroep reproductieapparatuur zijn eisen voor dubbelzijdig afdrukken en kopiëren en het gebruik van gereconditioneerde tonercartridges vervallen. Ook de productgroep software is vervallen. Software is het bepalende element voor het energieverbruik van ICT apparatuur. Software kan hardware zuiniger laten draaien door standby modes eerder in te schakelen, processor gebruik efficiënt te laten verlopen etc.

Doet de overheid het dan goed?

Soms blijkt dat eisen in de praktijk niet werkbaar zijn. Gereconditioneerde tonercartridges gaven bijvoorbeeld toch helaas wat vaker afdrukproblemen. Het is vanzelfsprekend om eisen naar aanleiding van ervaringen aan te passen. Maar in het algemeen kan je stellen dat de huidige eisen voor duurzame ICT niet echt uitdagend of vooruitstrevend zijn. Om wel vooruitstrevend te zijn zouden de criteria onder andere de volgende punten moeten omvatten:

 • Datacenter energie-efficiëntie van meer dan 67%
 • inkoopcriteria voor mobiele telefoons
 • inkoopeisen aan software
 • eisen aan standby-verbruik
 • Bron: XR-magazine 20 september 2011, Energy Star