Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Van bakkie troost naar tissues

Om duurzame koffie te kunnen drinken uit net zo duurzame bekers heeft de gemeente Venlo onderhandeld met zowel de leverancier van koffiebekers als een afvalverwerker. Het streven is om de gebruikte bekers te verwerken tot duurzame tissues en toiletpapier. Of het gaat lukken is nog onzeker, maar Venlo heeft wel al een award in de wacht gesleept met het initiatief.

Venlo is een van de eerste regio’s die de principes van Cradle to Cradle (C2C) volledig in praktijk wil brengen. Het is dus logisch dat de gemeente Venlo niet achter wil blijven en een aanjaagrol wil vervullen voor de regio. Er worden plannen gemaakt voor een nieuw duurzaam stadskantoor dat gebouwd wordt volgens de visie van Braungart en McDonough. Duurzaam aanbesteden staat hoog in het vaandel. Zo drinken de ambtenaren hier hun koffie uit C2C-bekers.

Gesloten productieketen

Om bij voorbaat uit te kunnen gaan van een breed draagvlak heeft de gemeente Venlo een prijsvraag over duurzame koffiebekers uitgeschreven onder haar werknemers. De wens werd uitgesproken om voor de koffiebekers een gesloten productieketen te creëren volgens het C2C-principe, oftewel volledig recyclebare bekertjes. In samenwerking met leveranciers en afvalverwerkers werd een maatoplossing bedacht. De ingezamelde bekers worden aangeboden aan Van Houtum Papier in Swalmen en het Essent Milieustation. "Van Houtum maakt van onze bekers hygiënepaper; Essent composteert de bekers. De eerste pilot wordt nu geëvalueerd. Het is nog geen uitgemaakte zaak. Dat komt ook door de tweede optie. De composteringsproef bij Essent krijgt een vervolg omdat volledige compostering nog niet wilde lukken, althans niet binnen de gewenste tijd", licht de Venlose wethouder Verheijen toe.

Kosten

Tot nu toe gebruikte de gemeente Venlo jaarlijks een slordige 600.000 plastic bekertjes. De overstap naar papieren bekers kost de gemeente Venlo wel extra geld. De bekers zijn met 5 cent per stuk 5 keer zo duur als de plastic bekers. Om de kosten binnen de perken te houden wordt het bekerverbruik teruggedrongen. Intern is een publiciteitscampagne gestart om er voor te zorgen dat ambtenaren dagelijks nog maar één beker gebruiken. Dat is niet gemakkelijk. "Alles houdt verband met het menselijk gedrag. Onze medewerkers moeten er nog aan wennen. Concreet is het de bedoeling dat de bekers vaker worden gebruikt. Voor één persoon is dat geen punt, maar als mensen voor vier collega’s drinken halen, kiezen ze toch vaak voor ‘veilige’ nieuwe bekers, om ieder risico van verwisseling uit te sluiten."

Onderhandelen

De Venlose wethouder Verheijen wijst op het belang om voor het aanbesteden eerst de ambitie te formuleren en af te stemmen. "Vanaf het begin moet je onderhandelen met bedrijven over hoe zij kunnen bijdragen aan deze doelstelling. In dit soort zaken is vaak sprake van een kip-of-ei probleem: de vrager denkt dat er geen aanbod is, en de leverancier zegt dat er geen vraag is. Déél die vraag dus met elkaar, en kijk hoever je samen kunt komen."

Duurzaamheidsprijs

Op de website Platform Duurzame Overheden zijn tientallen voorbeelden te vinden van vindingrijke en duurzame aanbestedingstrajecten die kandidaat waren voor de duurzaamheidprijs van het Klimaatverbond en de VNG. Met het C2C- bekerproject heeft Venlo de Duurzaam Inkopen- prijs 2009 gewonnen. Daarmee versloeg Venlo de medegenomineerden Tilburg en Nijmegen. Het was de eerste keer dat deze jaarlijks terugkerende prijs werd uitgereikt.

Bron: Weekblad Facilitiair en gebouwbeheer