Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Provinciehuis Drenthe bespaart energie door WKK en WKO

Het Provinciehuis van Drenthe in Assen is verbouwd met als doel om van het provinciehuis een inspirerende en uitnodigende werkomgeving voor de toekomst te maken. Naast een prettige werkomgeving is er bij de nieuwbouw rekening gehouden met energieverbruik en milieuaspecten.

WKO installatie

In 2011 is het provinciehuis aanvullend voorzien van een WKO installatie. Voor het provinciehuis is gekozen voor een open WKO systeem met twee bronnen van 50 tot 90 meter diepte in een watervoerende bodemlaag. 's Winters wordt grondwater uit de warme bron gepompt waarna het de warmte afgeeft aan de warmtewisselaar. Het afgekoelde grondwater (rond 7 °C) wordt vervolgens geretourneerd in de koude bron. 's Zomers draait dit proces en de stromingsrichting van het grondwater om. Grondwater uit de koude bron wordt dan gebruikt voor koeling, waarna het met een hogere temperatuur (rond 20 °C) weer in de warme bron wordt opgeslagen.

Duurzaamheidsaspecten

Bij het materiaalgebruik en bij de installaties voor het binnenklimaat is al bij een eerdere verbouwing veel aandacht voor isolatie, duurzaamheid, beperking van het gebruik van energie en vermindering van de CO2-uitstoot. Het provinciehuis maakt gebruik van eigen opgewekte zonne- en windenergie. Ook de benodigde warmte wordt duurzaam opgewekt, middels een WKK-installatie. De koeling vindt plaats door middel van absorptiekoeling. Hierbij wordt warmte uit de WKK-installatie van het Provinciehuis omgezet in koude.

 

Bron/aanvullende informatie: Geocomfort; Provincie Drenthe