Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Werkgroep Verduurzaming gemeentelijk vastgoed van start

Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal starten een werkgroep verduurzaming gemeentelijk vastgoed. Het gaat om drie bijeenkomsten gericht op kennisoverdracht en uitwisseling van ervaringen. De bijeenkomsten gaan uit van een stappenplan dat gemeenten kunnen toepassen en er komen voorbeelden langs en praktische oplossingen om verduurzaming in Meerjaren Ontwikkelings Plannen (MJOP's) op te nemen. Ook wordt gesproken over het uitbesteden van beheer aan ESCo’s met energieprestatiecontracten.

Doel voor facilitair beheerder

Doel van de bijeenkomst is om in weinig tijd informatie te verkrijgen en vervolgens daadwerkelijk stappen te zetten. Dit om op termijn energie, CO2 en geld te besparen en meer grip te krijgen op huisvestingskosten.

Bronnen en meer informatie: http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/ en AgentschapNL