Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Brabantse gemeenten verduurzamen vastgoed

“Vier successen en communiceer over de DMOP en de behaalde resultaten.” Deze tip komt van de Brabantse gemeenten die deelnamen aan een pilot over het structureel opnemen van duurzaamheid in Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) van gemeentelijke gebouwen.

Eind 2013 startten de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Rijkswaterstaat Leefomgeving in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant met een pilot met een groep kleine gemeenten om gemeentelijk vastgoed te verduurzamen via de MOP; deze wordt dan een “DMOP”.

Maatregelpakket per pand

Voor de pilot bracht elke gemeente een gebouw in als case. Eindresultaten zijn: een maatregelpakket per pand, 3 scenario’s die zijn doorgerekend op energie, kosten en besparingen, een concept-DMOP, en een raads-/collegevoorstel.

Lastig en complex proces

Het verduurzamen van vastgoed heeft veel voordelen (besparing op CO2, energie en geld en betere gebouwen), maar blijkt een lastig en complex proces te zijn. De gemeenten hebben over het algemeen alleen budget gereserveerd voor het regulier onderhoud, dat is gericht op het in stand houden van het oorspronkelijke gebouw. Waar mogelijk brengen de Brabantse gemeenten duurzaamheidsmaatregelen in als die binnen dat budget en binnen een beoogde terugverdienperiode te halen zijn.

Interne samenwerking

Om dit voor elkaar te krijgen is goede interne samenwerking tussen de diensten vastgoed en duurzaamheid van belang, en het creëren van draagvlak bij college en raad. Omdat gemeenten veel vastgoed verhuren aan derden is ook aandacht nodig voor (financiële) oplossingen waarbij de baten en lasten kunnen worden verdeeld over betrokken partijen: verhuurder, huurder, en eventueel een beheerder of facilitair bedrijf.

Bron: RVO. Het rapport met resultaten van de pilots is te downloaden via deze link.