Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nieuw op bouwplaats: Stiller en schoner heien

Stiller en schoner heien

Heien is een techniek op de bouwplaats waar de afgelopen jaren weinig innovatie in is geweest. Heien kost veel energie en geeft  geluidsoverlast. Daarbij verbruiken ze ook nog veel smeerolie en zijn ze slecht te regelen. Fistuca heeft een nieuwe heimethode ontwikkeld die deze nadelen beperkt.

Heien, milieuonvriendelijk?

De techologie achter heien is vergelijkbaar met een ouderwetse tweetakt diesel. De energie voor de klap wordt opgewekt door diesel te laten ontbranden, waardoor het heiblok omhoog schiet. Bij het neerkomen geeft het blok een klap op de heipaal, hoe hard het blok neerkomt is nauwelijks regelbaar. Een bijkomend nadeel is dat de lucht voor verbranding door hetzelfde gat in de zijkant van de cilinder wordt aangezogen, als waardoor de verbrandingsgassen naar buiten gezogen worden. Met deze gassen verdwijnt ook smeerolie de lucht in.

Schoon en regelbaar

De techniek van Fistuca (de DC Pile Drive) werkt anders. Verse lucht wordt onder druk ingebracht, waardoor de zijkant van de cilinder alleen nog een uitlaat is. De niet verbrandde smeerolie kan daardoor uit deze uitlaat opgevangen worden. De brandstof wordt, net als bij een moderne dieselmotor, onder druk ingespoten. Het voordeel hiervan is, dat de hoeveelheid en het injectiemoment nauwkeurig kunnen worden bepaald. Hoe meer brandstof des te krachtiger de ontbranding en dus des te groter de klap op de heipaal. Ook zijn de koeling en spoeling beter. De hei-installatie kan voorzien worden van een mantel, voor geluidsdemping. Dit is bij een traditionele installatie niet mogelijk, omdat de installatie dan te sterk opwarmt.

Test en toepassing

Fistuca heeft eind 2010 een prototype van het systeem getest en verwacht dat de installatie in de zomer van 2011 in gebruik genomen kan worden.

Bron: Technisch Weekblad, Fistuca