Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Stadskantoor Venlo wordt Cradle to Cradle

De gemeente Venlo heeft het voorlopig ontwerp gepresenteerd van het nieuwe stadskantoor. Belangrijkste uitgangspunten naast dienstverlening zijn Cradle to Cradle en duurzaamheid. Het gebouw moet in 2014 klaar zijn en krijgt de grootste groene gevel van Europa.

Indeling stadskantoor

Het ontwerp omvat 13.500 m2 kantoorruimte, een publiekshal met expositieruimte, vergaderruimten, een parkeergarage met 450 openbare parkeerplaatsen en 400 fietsenstallingen voor bezoekers en werknemers. In het nieuwe stadskantoor worden verschillende gemeentelijke diensten die nu nog verspreid zijn, samengevoegd in één nieuwe huisvesting met een flexibel kantoorconcept.

Cradle to Cradle

Het nieuwe stadskantoor wordt volgens Cradle to Cradle (C2C)-principes vormgegeven. De kern van C2C principe ligt in het concept: “afval is voedsel”. Hiermee wordt bedoeld dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Er mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn (geen schade aan het milieu toebrengen). De kringloop is dan compleet: afval van het ene product is “voedsel” voor een nieuw product. Ook een belangrijk principe binnen C2C is de levensduur. De levensduur van het stadskantoor wordt verlengd doordat de inrichting onafhankelijk is van de constructie van het gebouw. Hierdoor is de indeling gemakkelijk aan te passen aan veranderende werkzaamheden of een andere functie van het gebouw.

Duurzaam gebouw

Er zijn tal van duurzame principes toegepast in het ontwerp voor het nieuwe stadskantoor. Het meest in het oog springt een grote groene gevel aan de voorzijde van het gebouw, bestaande uit diverse plantensoorten. De groene gevel zuivert de lucht van de weg en de spoorlijn naast het gebouw. Er zijn verschillende technieken toegepast om energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting terug te dringen:

  • De parkeergarage wordt gebruikt om de lucht in het gebouw vóór te verwarmen (in de winter) of te koelen (in de zomer).
  • Daglicht wordt zo diep mogelijk het gebouw in gehaald, waardoor minder kunstlicht nofig is.
  • Grootte en vorm van de vides zijn afgestemd op een zo natuurlijk mogelijke luchtstroom, waardoor minder mechanische ventilatie nodig is.

Kas op het dak

Regenwater wordt opgevangen op het dak, gebruikt voor de groene gevel en het sanitair en door een plantenfilter gezuiverd voor het de Maas in stroomt. De kas, boven op het gebouw, zuivert de lucht en levert warmte voor het hele gebouw. De kas wordt gebruikt om regionale producten uit de agricultuur te telen en te promoten. Hiermee refereert het stadskantoor aan de agriculturele traditie van de stad.

Bron: Gemeente Venlo