Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Stadskantoor Utrecht optimaliseert binnenklimaat en werkplekbezetting

Het Stadskantoor heeft te maken met klachten van medewerkers over het binnenklimaat. Ook hebben medewerkers op enkele verdiepingen moeite met het vinden van een vrije werkplek of vergaderruimte. Het huidige gebouwbeheersysteem meet alleen temperatuur en op beperkte plaatsen CO2. Er blijkt behoefte aan objectief en real-time inzicht in de status van het totale binnenklimaat. QwikSense is daarom een pilot gestart op 2 verdiepingen van het stadskantoor.

Data verzamelen met sensoren

Doel van het project is om objectieve data te verzamelen over de status van het binnenklimaat en de bezetting op de verdiepingen 9 en 16 Noord. Dit gebeurt door plaatsen van binnenklimaat- en aanwezigheidssensoren per verdieping. De data die deze sensoren verzamelen wordt gevisualiseerd in een dashboard. Middels dit dashboard heeft het stadskantoor 24/7 inzicht in het verloop van de 3 binnenklimaat parameters (temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid).

Medewerkers raadplegen

Daarnaast wil het bedrijf inzicht krijgen in hoe de metingen van de sensoren zich verhouden tot de beleving van medewerkers. De beleving van de medewerkers over het binnenklimaat wordt gemeten door middel van korte, anonieme vragenlijsten op de werkplek. De medewerker kan hier dan op willekeurige momenten zijn of haar mening geven over het binnenklimaat. Deze meningen worden vervolgens ook als data opgenomen in de analyses.

Op naar maatregelen

Met de verzamelde data worden klachten getoetst en kan naar een oplossing gezocht worden. Bijvoorbeeld door instellingen in het Gebouw Beheer Systeem (GBS) aan te passen. Door daarnaast ook nog inzicht te geven in de bezetting van werkplekken en vergaderruimten kunnen deze beter benut worden.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting, Dutch Green Building Council