Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Brandweerkazerne in Soest efficiënt met water

De gemeente Soest schreef een prijsvraag uit voor een ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne. Architect Jón Kristinsson kwam als winnaar uit de bus. Zijn visie sloot precies aan bij het ambitieniveau van de gemeente Soest. Kristinsson integreert duurzaamheid al vanaf de start van het ontwerp.

Naast de brandweerkazerne van Soest is ondergronds een regenwateropslag geplaatst van 10.000 liter. Het regenwater was bedoeld voor het vullen van brandweerwagens en voor de toiletten op de begane grond. Het regenwater wordt echter niet meer gebruikt voor het vullen van de brandweerwagens, omdat bleek dat regenwater de koppelingen van de slangen aantast. Het beschikbare regenwater wordt nu gebruikt voor het wassen van de auto's en de veegwagens van de gemeentelijke reinigingsdienst

(bron: voorbeeldproject op de duurzaam bouwen website van Senternovem).