Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rotterdam: Slappe grond wordt bouwgrond

De slappe ondergrond in steden als Rotterdam en Gouda zorgt voor veel problemen bij de bouw. Er moet altijd geheid worden in deze steden. Vaak wordt een grote hoeveelheid zand afgegraven en vervangen door steviger zand. Dit kost veel geld en veroozaakt een aanzienlijke CO2-uitstoot.

Bindmiddel FORZ®

De gemeente rotterdam heeft samen met A&G een methode ontwikkeld om de grond te verstevigen. Hierbij wordt in een bepaalde verhouding het bindmiddel FORZ® aan de grond toegevoegd. Het mengen gebeurt in een mobiele menginstallatie. Hierin reageert het bindmiddel met de slappe grond. Deze reactie verstevigt de slappe grond dusdanig dat er wel op gebouwd kan worden. Eind 2010 is de eerste pilot afgerond. Hierin is 600 tot 700 ton grond geschikt gemaakt voor toepassing als bouwgrond. De kwaliteit van de grond zal na toepassing periodiek gemonitord worden.

Uitvoering

Voordelen van deze technologie zijn besparing van kosten en beperking van CO2 uitstoot. Kosten zijn lager doordat de grond niet afgevoerd hoeft te worden en er geen nieuwe grond afgegraven en vervoerd hoeft te worden. Afgraven van grond op de bouwlokatie blijft echter noodzakelijk. CO2 uitstoot is niet alleen laag door de beperking van vervoer, maar ook door het karakter van het bindmiddel FORZ®. Dit wordt CO2-neutraal geproduceerd uit reststoffen van de papierindustrie.

bron: CityPortal Rotterdam 15 september 2010