Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Schiedam investeert in verlichting en klimaatinstallatie

Het milieujaarverslag 2003 van locatie Stadserf van de gemeente Schiedam was voor de milieucoördinator aanleiding om mogelijke kostenbesparingen eens op een rijtje te zetten. Deze kostenbesparingen zijn sterk benadrukt in de bijbehorende samenvatting voor het management. Zie onderstaande passage.

Elektriciteit

In september 2000 is er een energiescan uitgevoerd door de ONS, waarin o.a. de elektrotechnische installatie is door gelicht. Het is aan te raden de aanbevelingen die worden genoemd in het rapport uit te werken. In drie jaar is er € 172.337,53 te veel betaald aan elektriciteit t.o.v. het streefverbruik. [...]

Werktuigbouwkundige installatie

Begin 2002 is er een inventarisatie uitgevoerd van de werking van de klimaatregeling in het stadskantoor en de schouwburg. Het is aan te raden de aanbevelingen die worden genoemd in het rapport uit te werken. In drie jaar is er € 37.585,28 te veel betaald aan gas t.o.v. het streefverbruik. [...]

(uit Managementsamenvatting GIM jaarverslag gemeente Schiedam, locatie Stadserf)


Dit heeft zeker effect gehad. De gemeente heeft besloten te investeren in energiebesparende maatregelen.

In het gehele gebouw zijn bewegingsmelders en daglichtsensoren voor verlichting aangebracht. De terugverdientijd bedroeg ongeveer 3,5 jaar. Dit omdat de bestaande verlichting al aan vervanging toe was. Na de installatie is gebleken dat de beleving van de werknemers over het licht op de werkplek een stuk positiever is geworden. De lichtopbrengst is beter aangepast aan de behoefte en de onmacht over het nodeloos blijven branden van de verlichting is verleden tijd.

Ook de klimaatinstallatie is vernieuwd. Er wordt nu gebruik gemaakt van warmte-koude opslag met een warmtepomp. Doordat een deel van het klimaatsysteem toch aan vervanging toe was, bedroeg de terugverdientijd minder dan 4 jaar voor warmte-koudeopslag en aanpassing van het klimaatsysteem. Bij het installeren van de installatie is er rekening gehouden met de wensen van het personeel. Daarom kan de temperatuur en de mate van luchtverversing per kamer geregeld worden.

Medewerkers van de gemeente zijn enthousiast over de uitgevoerde maatregelen.