Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gratis scan Verduurzaming overheidskantoren

RVO Nederland heeft een Excel tool laten ontwikkelen om de kosten en baten van de erkende maatregelen uit het activiteitenbesluit voor een overheidskantoor in beeld te brengen.

De scan ‘Verduurzaming overheidskantoren’ geeft een eerste indruk van de financiële effecten van 30 maatregelen op het gebied van energie- en waterbesparing. Het model, een Excel rekenblad, toont ook de hoeveelheid bespaarde energie. Er is gekozen voor 30 maatregelen waarvoor in het algemeen geen grootschalige renovatie of verbouwing nodig is. Voor grootschalige ingrepen is dit model niet geschikt. De uitkomsten geven een eerste indicatie van de mogelijkheden, voor een maatwerk-advies moet een erkend adviseur worden in geschakeld. Op het eerste tabblad van de scan staat een korte toelichting over het gebruik ervan.

Bron en document downloaden op duurzaamgemeentelijkvastgoed.nl