Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Ruim 10% energiebesparing door opnieuw inregelen klimaatinstallaties

De Rijksgebouwendienst (RGD) gaat vanaf 2011 in enkele jaren de klimaatinstallaties van al haar panden controleren, opnieuw inregelen en testen. Daarmee kan de RGD naar schatting 10 tot 15% energie besparen per pand.

Veel onnodig verlies

De klimaatinstallaties in de panden van de Rijksgebouwendienst worden vanaf 2011 gecontroleerd, opnieuw ingeregeld en getest. Slecht functionerende klimaatinstallaties verbruiken zo'n 25% tot 30% meer energie. 15% van het energieverlies komt door het ontwerp van de installaties. Maar het komt ook door de manier waarop kantoorpanden worden gebruikt, hoe de facilitaire dienst en de servicetechnicus klachten behandelen en hoe de individuele gebruiker met zijn of haar werkplek omgaat.

Monitoren

Door de klimaatinstallaties na dit Functioneel Controleren, Inregelen en Beproeven (FCIB) op afstand te blijven monitoren, worden het energieverbruik en het functioneren van de installaties continu gecontroleerd en geborgd. Met het programma FCIB levert de Rijksgebouwendienst een belangrijke bijdrage aan de rijksbrede doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Het Rijk wil gemiddeld twee procent per jaar aan energie besparen. In 2020 moet er 25 procent zijn bespaard ten opzichte van 2011.

Bron: RGD