Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeentewerf Nieuwegein voorbeeld succesvolle milieuzorg

De gemeentewerf is één van de locaties in het milieuzorgsysteem van de gemeente Nieuwegein. De gemeentewerf heeft haar milieuzorgsysteem op een dusdanig niveau geregeld dat zij het internationaal erkende milieucertificaat ISO 14001 heeft ontvangen.

Duurzame nieuwe gemeentewerf

De nieuwe gemeentewerf is duurzaam gebouwd. Zo zijn er ruim honderd zonnepanelen met een totaalvermogen van 27.000 Watt geïnstalleerd en zijn er groendaken toegepast. Er zit extra isolatie in de gebouwschil en er hangt energiezuinige verlichting. Voor de verwarming wordt er gebruik gemaakt van een warmtepomp. Maar ook is er gebruik gemaakt van duurzame materialen, zelfs bij de inrichting. Het tapijt is van hergebruikt materiaal. Door de diverse duurzame maatregelen heeft het hoofdgebouw van de gemeentewerf een GPR-score (rapportcijfer) van 8,0.

Goed omgaan met olielekkages

De gemeente gebruikt voertuigen om de openbare ruimte schoon en netjes te houden. Denk aan veegwagens, huisvuilauto's, kolkenzuigers etc. Deze voertuigen worden onderhouden en gestald op de gemeentewerf. Een (vracht)auto kan wel eens olie lekken, door bijvoorbeeld een gesprongen slang. Olie, of andere schadelijke stoffen, mogen niet de riolering of bodem in lopen. Bij een lek moet de olie daarom zo snel mogelijk worden opgeruimd met absorptiekorrels, die de vloeistof opzuigen. De medewerkers weten waar deze korrels staan en hoe het werkt. Als de stof het riool in stroomt, moet het riool zo snel mogelijk worden afgesloten. De medewerkers hebben instructies gehad hoe dat moet en hebben het afsluiten van het riool ook geoefend.

Terreinbeheer verbeteren

Op de gemeentewerf worden veel materialen en stoffen opgeslagen. In het verleden was er beperkt zicht op wie nou precies wat kwam laden en lossen. Daardoor bestond het gevaar dat er teveel gevaarlijke stoffen bij elkaar werden opgeslagen, of op onjuiste plaatsen. Daarom heeft de gemeente het beheer van het terrein verbeterd. Alle bezoekers moeten zich voortaan melden. Bovendien krijgen alle bezoekers een overzicht met de veiligheids- en milieuvoorschriften die gelden op de gemeentewerf. Zo vergroot de gemeente het milieubewustzijn niet alleen bij eigen medewerkers, maar ook bij bezoekers.

Combinatie met roeivereniging

Het complex aan het Merwedekanaal is gecombineerd met de bouw van een nieuwe accommodatie voor roeivereniging De Doorslag. Voor de roeivereniging is een botenloods gerealiseerd en een roeivlot van 60 meter lang, aangelegd langs het kanaal. De overige functies zoals kantine, kleed- en doucheruimten en vergadervoorzieningen, worden gedeeld met de gemeentewerf.

Bronnen: De Vries Verburg, Toposarchitecten en Gemeente Nieuwegein.