Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland lanceert Leidraad Energieprestatiecontracten

Het verduurzamen van gebouwen kan sneller. Een middel dat hiervoor steeds meer wordt ingezet is het uitbesteden van duurzaamheidsmaatregelen aan een Energy Service Company (ESCo). De te leveren prestatie wordt vastgelegd in een energieprestatiecontract (EPC).

RVO stelde leidraad ESCO’s op

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een leidraad gemaakt om aanbestedende diensten te helpen met de inkoopprocedure van energieprestatiecontracten. De Leidraad Aanbesteden beschrijft stapsgewijs hoe je een energieprestatiecontract aanbesteedt en opstelt. Het stappenplan is bedoeld voor organisaties die een EPC willen aanbesteden en ook voor opdrachtnemers en consultants.

Inkoop energieprestatiecontracten

In een energieprestatiecontract worden de energiediensten die de uitvoerende partij gaat leveren beschreven. Alexandra Boot, een van de opstellers van de Leidraad: “De complexiteit weerhoudt veel organisaties ervan om met ESCo’s en Energieprestatiecontracten te werken. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en helpen bij het organiseren van het (PPS) proces. Wil je als publieke partij een complex proces integraal aanpakken, dan heb je vooraf veel informatie nodig uit alle relevante disciplines. Alleen dan kunnen marktpartijen adequaat reageren. De Leidraad aanbesteding energieprestatiecontracten is een soort routeplanner voor een effectief integraal inkoopproces van complexe projecten.”

Voor meer informatie over energieprestatiecontracten in de utiliteitsbouw: www.rvo.nl/esco. Onderaan die pagina is de leidraad ook te downloaden.