Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nieuw gemeentehuis Leiderdorp met duurzaam karakter

Eind September 2010 is begonnen met de bouw van het duurzame gemeentehuis te Leiderdorp. In vergelijking met het oude gemeentehuis wordt 35% minder energie en 50% minder water verbruikt. Naast deze besparingen komt op zo veel mogelijk manieren het duurzame karakter van het gebouw tot uiting. Zo wordt aandacht besteed aan verantwoord materiaalgebruik, wordt de gevel beplant, komen er windturbines op het dak en energiepanelen in het gebouw. Indien de gemeente kiest voor de afname van natuurstroom zal het nieuwe gemeentehuis op locatie volledig CO2-neutraal zijn.

Voorgeschiedenis

De gemeenteraad van Leiderdorp stemde in januari 2008 in met nieuwbouw van het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan bij de brandweerkazerne. Het huidige gemeentehuis maakt plaats voor de uitbreiding van de Winkelhof, een overdekt winkelcentrum. Om tot de start van de nieuwbouw te komen is een wedstrijd uitgeschreven. Vier ontwikkelaars hebben zich aangemeld voor deze strijd en een compleet uitgewerkt plan met maquette geleverd.

Selectie

Een jury van deskundigen heeft de plannen getoetst en is tot het oordeel gekomen dat het door Dura Vermeer ingediende schetsplan het beste voldoet aan de meeste criteria en past binnen alle door de raad meegegeven randvoorwaarden. Het ontwerp valt ruim binnen het in de aanbesteding gestelde budget en de jury meent unaniem dat dit ontwerp zowel door inwoners als medewerkers van de gemeente Leiderdorp omarmd zal worden. In het ontwerp van Dura Vermeer spraken vooral de bouwmethodiek, de materiaaltoepassing, flexibiliteit, duurzaamheid en de kleurstelling de jury aan.

Oplevering

De bouw wordt gerealiseerd door Dura Vermeer Vastgoed en Dura Vermeer Bouw Leidschendam. Het nieuwe gemeentehuis is ontworpen door VVKH Architecten. Het gemeentehuis wordt eind 2011 opgeleverd.

Bron: Dura Vermeer