Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Hof van Twente krijgt twee klimaatneutrale kindcentra

Maart 2018

In onderwijsland wordt - met de gangbare procedures en binnen beschikbare budgetten - vrijwel nooit een schoolgebouw gerealiseerd dat aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. De gemeente Hof van Twente wil daar met zijn Groene Droom verandering in brengen. De ambitie is het realiseren van het meest duurzame project binnen Europa: de bouw, onderhoud en exploitatie van twee klimaatneutrale kindcentra. Met een innovatiepartnerschap doet de gemeente een beroep op de innovatiekracht van de markt.

Volker Clemens, projectleider bij de gemeente Hof van Twente: “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. We wilden veel meer in dialoog kunnen met de bouwer, architect en installatietechniekbedrijf. Op één A4 hebben we onze KPI’s geformuleerd: wat willen we bereiken en op welke manier vragen we de markt om mee te denken? De inschrijvers konden hiermee aan de slag en op hoofdlijnen een plan optekenen, waarbij het echt draaide om een denkrichting.” Doel is een langjarige samenwerking van 25 jaar, met alle aandacht voor inhoud, materiaal en lifecyclekosten. Ook verzorgt de gegunde partij het meerjaren onderhoud en draagt dus meer verantwoordelijkheid voor het functioneren van het gebouw.

Dit is het eerste onderwijsbouwproject dat wordt gerealiseerd via een innovatiepartnerschap. Bijzonder is dat ervoor is gekozen om de onderzoek- en ontwikkelfase direct te koppelen aan de realisatie van het gebouw, in plaats van het separaat benaderen van deze fasen.

Om het ‘innovatiewiel’ niet twee keer opnieuw uit te hoeven vinden, is de bouw van twee kindcentra gecombineerd in één aanbesteding. “Het voordeel hiervan is dat we de ontwikkelkosten over de nieuwbouwwerken kunnen verdelen. Dat maakt het aantrekkelijker voor de marktpartijen, maar verdubbelt ook ons bouwbudget van 4 naar 8 miljoen euro”.

Bron: PIANOo.nl

Lees het hele artikel op de PIANO0-website