Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzame (her)huisvesting Provincie Limburg

In 2013 heeft de Provincie Limburg het project ‘herhuisvesting’ uitgevoerd. Vanwege de reorganisatie zijn alle clusters opnieuw gesitueerd in het Gouvernement aan de Maas. Tijdens dit grootscheepse project heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. Het project was ook een maatregel om te komen tot een CO2 neutraal gebouw. Door het project in de zomerperiode uit te voeren is de ‘winkel gewoon open gebleven’, zonder dat medewerkers zijn verhuisd naar een externe locatie. Zo zijn in 10 weken tijd:

 • Dichte gangpanelen in gangwanden vervangen door glas (zie foto);
 • Vloerbedekking, plafonds en schilderwerk vervangen;
 • Verlichting hoogste etages onder de daken vervangen door LED verlichting met een bewegingssensor;
 • Vergaderzalen verplaatst.
Naast verduurzamen was het doel van deze maatregelen een transparante kantooromgeving waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en samenwerken.

Verbouwingsafval en nieuwe materialen in de Milieubarometer

De provincie vult jaarlijks de Milieubarometer en neemt deel aan de Milieubarometermonitor overheden. De Provincie heeft een deel van het verbouwingsafval ingevuld in de Milieubarometer om het milieueffect te kunnen meten. Voor ditzelfde doel is het materiaalgebruik nauwkeurig gemonitord. Enkele voorbeeldcijfers:

 • In juni is al 26 ton papier (terwijl normaal 4 tot 6 ton per maand) afgevoerd, als gevolg van opruimacties;
 • Er zijn+/- 48.000 schroeven gebruikt voor 7.000 akoestische plafondplaten;
 • En +/- 9.000 m2 wanden gesloopt = 180 wanden
 • 130 wanden geplaatst, 427 deuren
 • 5.000 m2 systeemwand met glas geplaatst;
 • 13.000 m2 tapijt vervangen
 • 40.000 m2 wand en plafond geschilderd
 • 900 nieuwe contactdozen, 1152 nieuwe lichtschakelaars;
 • 3,5 km kabel aangepast
 • Totaal 25.000 manuren, 500 ton bouwafval (gescheiden).

Slim hergebruik en recycling

Ook zijn tal van materialen gerecycled in een korte kringloopcyclus. Dit is gerealiseerd door Limburgse leveranciers, waardoor logistieke afstanden kort zijn en de lokale economie extra gestimuleerd is. Zo zijn:

 • Overbodig geworden kasten en kantoormeubilair verkocht aan medewerkers;
 • Van de oude vloerbedekking is 41.180 kg tapijt hergebruikt als hoogcalorische brandstof in de cementindustrie of als grondstof voor nieuw tapijt;
 • Een deel van de Amerikaans oregon pine kozijnen die tijdens de verbouwing zijn gesloopt zijn veranderd in 20 vergadertafels voor spreekkamers in het gebouw (zie foto);
 • Vergaderstoelen zijn opnieuw gestoffeerd in plaats van opnieuw aangeschaft (zie foto);
 • Overgebleven ‘persoonlijke’ spullen van medewerkers zijn via een ruilbeurs van eigenaar veranderd (zie foto);
 • Oude schrijfstoelen van perstribune geschonken aan museum.

Bron: Patrick Souren, Provincie Limburg