Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeente Enschede plukt vruchten van uitbesteden dagelijks onderhoud

bron: platform duurzame huisvesting

De gemeente heeft er in 2011 voor gekozen om het technisch beheer, preventief- en correctiefonderhoud van het Nationaal Muziekkwartier uit te besteden via een zogenaamde EMVI-aanbesteding. Het gebouw, met een bruto vloeroppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter, huisvest diverse podia voor theater en muziek, oefenruimtes, muziek- en dansopleidingen. Het energieverbruik is sindsdien met zestien procent afgenomen. In totaal besparen de huurders van het Nationaal Muziekkwartier jaarlijks zo’n 80.000 euro aan energie. In 2017 is het aantal storingen is met 65 procent afgenomen ten opzichte van 2011, wat heeft geleid tot een forse besparing in het storingsbudget. De nieuwe manier van werken bevalt de gemeente zo goed dat ze deze uit wil breiden naar alle andere panden.

10 adviezen van de gemeente Enschede

  1. Ga uit van functioneel gestuurd vastgoedbeleid: primaire bedrijfsprocessen van de gebruiker zijn leidend.
  2. Geef de onderhoudspartij minstens één jaar de tijd, want deze moet wennen aan de gebouwen, de gebruikers en processen.
  3. Trek investeringen soms naar voren, denk vanuit ‘total cost of ownership’ (TCO).
  4. Breng alle risico’s in kaart. Zorg voor de mogelijkheid om altijd het contract op te kunnen zeggen.
  5. Stoom je organisatie tijdig – minstens 1 jaar voor het in werking treden van de uitbesteding – klaar voor de regierol en informeer ze transparant over de gevolgen voor de eigen organisatie.
  6. Zorg voor dat je samenwerking voor een langere periode met elkaar aangaat.
  7. Benader het gebouw integraal, zorg dat verschillende aspecten van beheer en onderhoud worden samengevoegd.
  8. Zorg er voor dat je kansen creëert voor lokale partijen.
  9. Betrek de inkoopafdeling zo vroeg mogelijk bij het proces.
  10. Zorg voor dat gerealiseerde energiebesparing leidt tot toekomstig investeringsbudget. De gebruiker blijft de energierekening betalen, want die heeft invloed op het verbruik.

Lees het hele artikel op Platform Duurzame Huisvesting

Bron afbeelding: Platform Duurzame Huisvesting