Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Waterschap Zuiderzeeland heeft energieneutraal waterschapshuis

Oktober 2017

Waterschap Zuiderzeeland werkt sinds de zomer van 2017 in een energieneutraal waterschapshuis. Door efficiënt te verbouwen en verschillende duurzaamheidsmaatregelen te treffen is een pand gerealiseerd dat klaar is voor de toekomst. Waterschap Zuiderzeeland laat met dit pand zien serieus op weg te zijn naar een volledig energieneutraal waterschap in 2050.

In 2050 energieneutraal

Het waterschap wil als grote energieverbruiker haar CO2-footprint zo klein mogelijk maken. De effecten van de klimaatveranderingen raken het werk van het waterschap direct. Door efficiënter met energie om te gaan en zelf duurzame energie op te wekken is het waterschap in 2050 energieneutraal.

Duurzaamheid

Gemaal Vissering wordt o.a. energiezuinig gerenoveerd, er worden aanpassingen en optimalisaties gedaan aan de afvalwaterzuiveringen in Almere en Tollebeek en er worden op verschillende locaties zonnepanelen geplaatst. Duurzaamheid heeft ook in de verbouwing van het waterschapshuis veel aandacht gekregen.

Waterschapshuis

Het energieneutraal maken van een bestaand pand van deze omvang lukt zelden, maar het is Waterschap Zuiderzeeland gelukt. Alles komt bij elkaar in het verbouwde pand. Het laat zien dat hergebruik van materialen en meubilair heel mooi en ‘eigen’ kan zijn. Door het gebruik van technische tekeningen en materialen uit de primaire processen ervaart een bezoeker dat hij bij Waterschap Zuiderzeeland is. Om energieneutraal te worden, slaat Waterschap Zuiderzeeland warmte en koude op in de bodem. Ook wekt het waterschap elektriciteit op met zonnepanelen en is er een klimaatinstallatie met slimme meet- en regeltechniek. Om minder drinkwater te gebruiken, worden de toiletten met regenwater gespoeld en gedoucht onder een douche die het water hergebruikt. “Het nieuwe pand laat zien hoe en voor wie we effectief aan water werken. De verbouwing bleef binnen budget en ik ben er trots op dat we optimale werkomstandigheden hebben gerealiseerd in ons waterschapshuis, wat toe was aan een grondige opknapbeurt,” aldus Camiel Maenhout, heemraad Waterschap Zuiderzeeland.

Lees verder

Bekijk een filmpje en foto’s op https://www.zuiderzeeland.nl/@26263/klaar-toekomst/

Bron: Waterschap Zuiderzeeland