Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Vastgoedbeleggers moeten nog veel overheidsgebouwen verduurzamen

Vastgoedbeleggers die overheidsgebouwen beheren, moeten nog veel panden verduurzamen om ook in 2010 zaken te kunnen doen met overheid. De Rijksoverheid wil in 2010 voor 100 procent duurzaam inkopen. Dit omvat ook de huur en aankoop van kantoorgebouwen. Uit onderzoek van SenterNovem blijkt dat slechts een derde van de gelabelde kantoorpanden voldoet aan de duurzame inkoopeis van de Nederlandse overheid, een‘C-of-hoger’label. Een aanzienlijk deel (27 procent) van de reeds gelabelde kantoorpanden haalt zelfs de laagst mogelijke score: een G-label, zo blijkt uit het in opdracht van SenterNovem uitgevoerde onderzoek naar de impact van het duurzaam inkopen op de kantorenmarkt.

Beweging naar verduurzaming

De overheid is als eigenaar van 20 procent alle kantoren in Nederland de grootste gebruiker van vastgoed in Nederland. Het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zal grote gevolgen hebben voor beleggers in bestaand vastgoed. Zij zullen hun bestaande voorraad moeten verduurzamen om zaken te kunnen blijven doen met de overheid. Volgens het onderzoek is er wel een duidelijke beweging te zien naar een verduurzaming van de bestaande voorraad. Een meerderheid van de vastgoedbeleggers is van plan investeringen te doen om de energieprestatie van hun portefeuille te verbeteren, zo blijkt uit het onderzoek.

Bron: SenterNovem