Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Eindhoven kiest innovatieve aanbesteding verduurzaming gemeentepanden

Eindhoven heeft in 2008 de ambitie vastgelegd om ‘energieneutraal’ te worden in de periode 2035-2045. Energieneutraal houdt in: alle energie die de stad gebruikt, wordt via duurzame bronnen opgewekt. Daarbovenop heeft begin 2016 de gemeenteraad in de ‘Klimaatverordening gemeente Eindhoven 2016’ vastgelegd dat de CO2 emissie van de stad teruggedrongen moet worden met 55% in 2030 en 95% in 2050 ten opzichte van 1990.

Dat wil men onder meer bereiken door energiebesparing in het bedrijfsleven te stimuleren en duurzame energiecentrales te gaan bouwen, zoals tientallen zonnedaken (400.000 zonnepanelen tot 2030), enkele windmolens en een extra biomassacentrale. De gemeentelijke organisatie zelf geeft het goede voorbeeld door 7 gemeentelijke panden in 20 jaar duurzaam te renoveren. Een greep uit de ambities en afspraken:

  • 95 procent hergebruik van het sloopmateriaal tijdens de renovatie volgens de uitgangspunt van duurzaamheidsmethode The Natural Step.
  • 30% lager energie- en waterverbruik
  • 10% lagere onderhoudskosten
  • Living lab met speciaal ontwikkelde Slimme Klimaatplafonds voor lucht, licht, warmte, koude, akoestiek en gebruikersinterventies
  • Slimme en interactieve gebouwmonitoring
  • Comfortmanagement: gebruikerstevredenheid moet op minstens 7,5 liggen
  • Groene en waterrijke omgeving (‘green & blue spots’)
  • Inzet van ambassadeurs om duurzaamheid binnen en buiten de gemeentelijke organisatie te promoten
  • 150 laadpunten voor elektrische fietsen

Lees het volledige artikel via: Platform Duurzame Huisvesting.