Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Een duurzaamheidscontract zorgt voor de juiste samenwerking

Samenwerking lijkt het sleutelwoord tot het effectief verduurzamen van een gebouw. De vraag om een duurzaam gebouw wordt steeds meer op een nieuwe manier gesteld, door te focussen op de resultaten. Energieprestatiecontracten creëren daarmee een samenwerkingsverband waarin de rollen helder zijn en de afstemming beter is: een win-win voor iedereen.

Van Gogh Museum

Een voorbeeld van deze nieuwe manier van denken is het Van Gogh Museum. Deze stelde functiebehoud van het primaire bedrijfsproces centraal in de offerte. Deze werd daarmee resultaatgericht. Dat vergt een andere manier van denken in de door techniek gedomineerde onderhoud en beheer wereld.

Prestatiecontract

Tussen de originele contracten en de nieuwe prestatiecontracten zitten grote verschillen. Het aanvragen van prestaties creëert een duurzame samenwerking tussen de verschillende partijen. Het zorgt daarmee ook voor duidelijke verantwoordelijkheid voor elke partij. De aannemer moet aantonen waarom hij iets wil. De opdrachtgever moet om verduidelijking vragen. De gebruiker moet bij beslissingen slim rekening houden met het contract. Dit voorkomt onenigheid en geschillen. Het geeft ook beleidswaarde omdat opdrachtnemer, opdrachtgever en gebruiker hun strategische doelen realiseren en al doende nieuwe competenties ontwikkelen. Die competenties zijn ook waardevol voor andere projecten.

Marktconsultatie

Om te voorkomen dat dat de verkeerde vraag gesteld wordt kan marktconsultatie helpen. Door de markt bij de vraag te betrekken kunnen ideeën gedeeld worden en verbeteringen worden aangebracht. Zo kan uiteindelijk een offerte uitgevraagd worden waar marktpartijen wat mee kunnen en waarin door samenwerking de doelen ook bereikt kunnen worden. Het vertrouwen tussen markt en overheid kan daarmee groeien.

Benodigdheden

Wat is er voor nodig om dit type contract te ontwikkelen en succesvol te implementeren? De juiste instelling vanuit gemeenten en marktpartijen kan prestatiecontracten succesvol maken. Door het proces samen te doorlopen ontstaat een krachtige verbinding. Coaching en training is belangrijk gedurende prestatiecontracten. Een goede projectleider die het proces doorziet is ook essentieel.

Bron: Rijksdienst voor ondernemend Nederland en het Van Gogh Museum.