Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam vastgoed Zeist

Als de kans er is om 98% van je vastgoed te verduurzamen tot energielabel A of B binnen 6 jaar tijd voor circa 25% meer-investering op je beheerbudget dan doe je dat toch? De gemeente Zeist gaat dit doen voor al haar gemeentelijk vastgoed. Dat is het resultaat van een politieke ambitie die is uitgewerkt in een praktisch plan van aanpak.

Van ambitie naar plan

De gemeente heeft eerst een onderzoek uitgevoerd naar de feiten: wat is er aan vastgoed, welke technieken zijn beschikbaar en wat zijn de mogelijkheden? Dat is uitgewerkt in een voorstel voor de gemeenteraad. Daarna kon met politiek draagvlak gestart worden met een plan.

Omvang

Het vastgoed dat eigendom is van Zeist bestaat uit circa 200 gebouwen. Daarvan worden circa 100 gebouwen verduurzaamd qua energieverbruik. Het vastgoed bestaat uit gebouwen zoals het gemeentehuis, sportaccommodaties, parkeergarages, monumenten zoals Slot Zeist en strategisch vastgoed. Dat zijn circa 100 gebouwen. Verder zijn er circa 55 scholen en 45 woningen in bezit van de gemeente.

Energielabels

De gemeente Zeist heeft er voor gekozen om te werken met energielabels, omdat werken met energielabels zich richt op wat je als beheerder kunt beïnvloeden: energieverbruik. Uit de inventarisatie blijkt het volgende haalbaar:

  • 74% van de gebouwen gaan naar energielabel A
  • 24% gaan naar energielabel B
  • CO2 reductie van 32% (gemiddeld verbruik van 263 huishoudens)
  • Terugverdientijd: 12-14 jaar.

Financieel

De gemeente Zeist wil de euro's zo effectief mogelijk inzetten. De kosten voor energiebesparing worden per gebouw bepaald. Daarbij wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij werkzaamheden voor onderhoud die toch al moeten plaats vinden. Als je glas is versleten, dan kun je meteen HR++ glas plaatsen. Maar als je verwarmingsketel pas over 7 jaar is afschreven en nú vervangen is op termijn toch goedkoper, dan vervangen ze toch eerder de ketel. De totale éxtra investering die Zeist doet om de energielabels A en B te realiseren is circa 4,9 miljoen euro. A afgezet tegen de begroting voor beheer en onderhoud van de gebouwen van iets meer dan 20 miljoen, is dit 24% extra investering.

Monitoring

Of de maatregelen daadwerkelijk effectief zijn, moet blijken. De gemeente doet de monitoring met behulp van de energiecijfers. Alle gebouwen van de gemeente zijn voorzien van slimme meters. Deze meters zijn op afstand uit te lezen. Zo is zeer gedetailleerd te zien hoe het zit met het energieverbruik. Door deze monitoring te doen, kan er snel analyse en bijsturing plaatsvinden.

Bron en meer informatie:

De politiek ambitie is vastgelegd in het coalitieakkoord 'Samen kansen pakken' van 2014. Dat is mede gebaseerd op het beleid 'Programma Duurzaam Zeist 2012 - 2016' (2012). Zie ook Stichting HoPe. Bron van de foto: Architectuur-fotograaf