Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Duurzaam Bouwen in Maassluis

De gemeente Maassluis heeft in 2003 de notitie duurzaam (ver)bouwen gemeentelijke gebouwen opgesteld. In deze notitie is een standaard aanpak voor duurzaam bouwen bij gemeentelijke gebouwen vastgelegd. In Maassluis blijft het niet alleen bij plannen. Er is binnen de gemeente regelmatig intern overleg over bijvoorbeeld de mogelijkheden tot energiebesparing bij (ver)bouw. Bij verbouwingen wordt extra gelet op deze mogelijkheden. Bij de plannen voor de bouw van twee multifunctionele accomodaties (brede scholen) zijn de eisen die opgesteld staan in de notitie gehanteerd.
Klik hier voor de notitie