Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Overheidspanden duurzamer met DMOP’s

Als een van de eerste gemeenten deed Gouda vorig jaar een integrale uitvraag voor Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanningen (DMOP’s). Dat resulteerde in het opstellen van zo’n plan voor bijna dertig gemeentelijke gebouwen.

De gemeente laat eens in de vijf jaar alle gemeentelijke panden opnieuw inspecteren. Dat gebeurt op basis van de NEN 2767. Aan de hand van de uitkomsten van die inspecties worden de planningen en budgetten geactualiseerd. De Goudse vastgoedportefeuille omvat zo’n 100 panden, gezamenlijk zo’n 80.000 vierkante meter groot (excl. onderwijs- en sportaccommodaties).

Voorziening

Het werken met een Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) geeft een basis voor het onderhoud. Daarnaast blijft het een kwestie van prioriteiten stellen. Hoewel de gemeente Gouda duurzaamheid hoog in het vaandel heeft, is daar nu geen extra geld voor beschikbaar. Wanneer er een aanbesteding voordeliger is uitgevallen kan het overgebleven budget ingezet worden voor duurzaam onderhoud. In 2013 werd de inventarisatie van het onderhoud van de gebouwen gekoppeld aan die van duurzaamheid. Uiteindelijk werden voor 100 van de gemeentelijke gebouwen nieuwe MOP’s opgesteld. Voor bijna 30 van die panden werd gekozen voor een Duurzame Meerjaren Onderhoudsplanning, kortweg DMOP.

Kwaliteitsniveaus

De diversiteit van de gebouwen is enorm: van drie molens, een schouwburg en het Huis van de Stad tot een kinderboerderij, wijkverenigingsgebouwen en monumentale panden zoals het museum en het stadhuis op de markt. Elk type gebouw vergt ook een eigen onderhoud. De DMOPs zijn ingedeeld in 4 categorieën. Die lopen van A tot D. Bij A is sprake van hoogwaardig onderhoud, bij D voldoen we aan de basis wet- en regelgeving. De afweging op welk niveau een gebouw wordt ingeschaald kan zowel door commerciële redenen als door het gebruik van het gebouw worden ingegeven. Zo zitten de gebouwen die breed publiekstoegankelijk zijn op onderhoudsniveau A of B.

Leidraad

Bij het verduurzamen van de onderhoudsplannen werkt men volgens de ‘Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van gemeentelijk vastgoed’, die vorig jaar door RVO is gepubliceerd. Op basis van de Leidraad maakte de gemeente een drietal scenario’s:

  • maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar
  • maatregelen met een terugverdientijd korter dan tien jaar
  • de verbetering van het energielabel met ten minste twee stappen.
Het energielabel EPA-U kijkt naar het gebouw, naar de schil. Daarbij gaat het dan om de isolatiewaarde, de installaties en het gebruik Verduurzamen gaat zelfs nog iets verder. De duurzaamheidsmaatregelen gaan lang niet voor elk pand even ver. Het Huis van de Stad is al conform de nieuwe normen gebouwd. Daar zijn dus geen maatregelen nodig. In de oudere panden zijn de grootste slagen te maken. De staat van monumentale panden is beoordeeld als goed. Bij monumenten is het ook niet zo eenvoudig om bijvoorbeeld een dak te of andere uiterlijke maatregelen uit te voeren.

Energiebesparing

De doelstelling van de gemeente Gouda is 20 procent van de verbeteringen door te voeren. Vaak zijn de geselecteerde maatregelen logisch, zoals dubbel glas, voorzetwanden en warmteterugwinning. Door de DMOP is nu alles onderbouwd

Bronnen en meer informatie: Leidraad en meer informatie van RVO en Platform Duurzame Huisvesting