Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Financiering verduurzaming vastgoed

Veel gemeenten hebben de wens om hun vastgoed verduurzamen. Hiervoor zijn wel de nodige investeringen nodig. Uit onderzoek van bbn is gebleken dat ondanks dat gemeenten hun vastgoed willen verduurzamen dit vaak niet gebeurt door gebrek aan budget.

Breda

De gemeenteraad van Breda heeft met een (voor)investering van 14,8 miljoen euro wel het startschot gegeven om de eerste stappen te gaan nemen wat betreft het verduurzamen van haar vastgoed. Dit alles valt onder het plan van de gemeente om in 2044 CO2-neutraal te zijn. Eén van de onderdelen daarvan is het verduurzamen van het eigen vastgoed. Hiervoor zijn in eerste instantie 49 gebouwen aangewezen. Voor elk van deze te verduurzamen gebouwen wordt er een maatregelenpakket opgesteld waarbij de huurders en gebruikers betrokken worden.

Kosteneffectieve aanpak

De meeste maatregelen verdienen zichzelf terug. Naar verwachting leidt de eerste fase van de 49 gebouwen in 2018 tot een gemiddelde energie-index die gelijk is aan label A. Maatregelen die hiervoor genomen worden zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting, triple glas en het beter isoleren van de daken. Daarnaast komen op sommige gebouwen ook zonnepanelen te liggen om energie op te wekken.

Bron: Bouwstenen.nl