Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

BREEAM-NL In Use Certificaat voor Provinciehuis Brabant

BREEAM

Afgelopen donderdag is door de DGBC het BREEAM-NL In-Use certificaat voor het provinciehuis in Noord Brabant uitgereikt aan gedeputeerde Bert Pauli. Het gebouw van architect Maaskant heeft 3 sterren behaald op de aspecten Asset en Gebruik en 4 sterren voor het Beheer. Het BREEAM In-Use certificeringstraject paste in het al in gang gezette milieumanagement proces. Op de 9 categorieën uit In-Use had de provincie al een beleid geformuleerd. Mede aan de hand van BREEAM-NL zijn vervolgens ambities en maatregelen opgesteld. Dit voorjaar was men op het niveau van 3 sterren voor Beheer en Gebruik, nu de renovatie van de hoogbouw opgeleverd is, kon ook het Asset deel beoordeeld worden. Na maart is men op Beheer doorgegroeid naar 4 sterren.

Het nieuwe werken en circulaire economie

Met de renovatie zijn de principes van het Nieuwe Werken geïntroduceerd. Verdiepingen met cellenkantoren zijn omgevormd tot open werkruimten, met concentratieplekken. Ook op gebied van circulaire economie is beleid in praktijk gebracht. Goede bouwdelen zoals binnenwanden, de gevel en delen van de installaties zijn hergebruikt en geüpgraded, bijvoorbeeld door het toevoegen van een slimme regeling op de installaties. Dit continue beheer en verbeteringsproces zal voorgezet worden. Over een aantal jaren zal de luchtbehandelingskasten vervangen worden door exemplaren met warmteterugwinning. Door installaties op natuurlijke momenten te vervangen en te verbeteren wordt duurzaamheid bereikt zonder veel extra meerkosten.

Groen afvalbeleid

Het sinds 2008 in gang gezette afvalbeleid is een mooie illustratie van het milieumanagement. In deze periode is de afvalstroom teruggebracht tot de helft. Door gescheiden inzameling is 63% omgezet in nieuwe grondstoffen en 29% in energie.

Bron: Sasja van den Heuvel-van de Grint, Provincie Noord Brabant