Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Compact gemeentehuis Hardenberg bespaart energie en materiaal

Het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg is duurzaam ingericht en omvat in totaal 10.000 m3. Door de compacte vorm en innovatieve installaties is het bijna volledig energieneutraal.

Compacte vorm

Decompacte vorm heeft meerderemilieu voordelen. Doordat de parkeerruimten onder de grond zijn en het gemeentehuis zelf compact, is er op het terrein meer ruimte over voor groen. De compacte vorm zorgt ook voor 20 procent minder materiaalgebruik. Door de vele ramen is het energieverbruik van de verlichting naar verwachting 20 procent lager dan voorheen door de vele daglichttoetreding.

Duurzame klimaatinstallaties

Installaties zijn aangebracht volgens de DLS-methode. Dit zijn eisen aan comfort en energiebesparing, duurzaamheid en flexibel inzetbaar. Onderdeel van dit systeem zijn lage temperatuursverwarming en hoge temperatuurskoeling. In combinatie met WKO en warmtepomp. Voor deze verwarming wordt betonkernactivering ingezet, waarbij verwarming en koeling in de plafonds en vloeren geintegreerd is. Ventillatie vindt CO2-gestuurde plaatst, zodat nooit onnodig geventileerd wordt. Warmte van MER unit hergebruikt voor voorverwarmen van horecawater. Koeling uit WKO. Efficiente apparatuur die weinig warmte produceert, waardoor ook minder koeling nodig is.

Licht binnen, ’s zomers warmte buiten

De gevels hebben een RC waarde van 3,5 m2*K/W , de wettelijke eis volgens het bouwbesluit. Het pand heeft veel kleine ramen van drielaags glas. De binnenzonwering met Geniuslamellen zorgt er door de reflectie van deze lamellen voor dat het licht ’s zomers wel naar binnen valt, maar de warmte buiten blijft. ’s Winters staat de zon lager waardoor warmte en licht dan wel het pand in komen. Door deze oplossing wordt zowel energie bespaart op koeling als op verlichting.

Wifi in de tuin

In het gemeentehuis werken 400 medewerkers op verschillende (flex) werkplekken: stilteplekken, vergaderruimten, inspiratieruimten en concentratieruimten. In het pand is veel groen geïntegreerd, vooral in de oranjerieën. Ook om het pand is veel groen. Hier kunnen de medewerkers ook werken, doordat er draadloos internet aanwezig is.

Bron: Duurzaamgebouwd.nl