Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Renovatie provinciehuis Overijssel

De provincie Overijssel wil het dertig jaar oude Provinciehuis in Zwolle laten renoveren. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) heeft voor de provincie onderzocht hoe de renovatie zo duurzaam mogelijk uitgevoerd kan worden. Op basis van de mogelijkheden is een milieuambitie vastgesteld.

Met het programma GreenCalc heeft NIBE de milieueffecten van de huidige situatie inzichtelijk gemaakt. De huidige situatie scoort een milieu-index van 116. Het grootste milieueffect heeft terugdringing van het energieverbruik (circa 78%), in het bijzonder bij de airconditioning in de oorspronkelijke kantoorvleugel. Aan de ene kant levert renovatie duidelijk materiaalbesparingen op. Aan de andere kant is de bestaande situatie een beperkende factor voor een duurzaam klimaatconcept. Bij het provinciehuis komt te veel warmte binnen via de transparante gevel. De hoeveelheid koeling moet dus worden beperkt zonder het karakter van het gebouw te veel te veranderen.

Met een goed gevelsysteem en de juiste installaties is een milieu-index van 250 haalbaar. Er zijn drie concepten gepresenteerd met maatregelen om deze hoge index te halen. De concepten zijn slechts bedoeld als voorbeeld en houvast voor de verdere ontwikkeling. Bij iedere maatregel is een indicatie gegeven van het milieueffect. In de volgende fasen krijgt de architect de kwantitatieve milieuambitie mee in het programma van eisen. Er wordt hiermee alleen een duurzaamheidsniveau opgelegd en geen specifieke maatregelen. Hij hoeft dus niet de maatregelen uit de concepten toe te passen. De architect wordt dus zo min mogelijk in zijn ontwerpvrijheid beperkt.

Met een milieu-index van 250 zal het Provinciehuis een van de minst milieubelastende gebouwen van Nederland worden.

(bron: Nibe Nieuwsbrief 7, november 2002)