Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Gemeentehuis Oss klaar voor "Het Nieuwe Werken"

Het gemeentehuis van Oss voldeed niet meer aan de eisen. De ontvangsthal gaf niet de gewenste uitstraling van openheid. Ook de kantoren waren verouderd en voldeden niet meer aan de arbo-normen. De gemeente Oss is daarom in 2004 begonnen aan de nieuwbouw van het gemeentehuis. Na 6 jaar van planning en verbouwing is het gemeentehuis in augustus 2010 opgeleverd. De gemeente wil duurzaamheid te stimuleren. Met het nieuwe gemeentehuis geeft de gemeente het goede voorbeeld.

Slopen of toch niet?

De nieuwbouw is niet volledig nieuwbouw. In een vroeg stadium van de plannen is ervoor gekozen grote delen van het bestaande gebouw te laten staan en de installaties te hergebruiken. Dit voorkomt milieubelasting op het gebied van energie, voor de bouw, maar ook op het gebied van afval en materiaalgebruik. Voor het deel van het pand dat wel nieuw gebouwd is, is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame materialen en technieken.

Energie besparen

Energie besparen is de eerste stap naar een duurzaam pand. In het nieuwe gemeentehuis wordt zoveel mogelijk energieverbruik voorkomen doordat er duurzame efficiënte klimaatinstallaties geïnstalleerd zijn. Daarnaast is het bouwmateriaal voor de constructie zodanig gekozen dat het niet te veel warmte vasthoudt, maar wel isoleert. Zo voorkomt het extra verwarming in de winter en koeling in de zomer. Warmte en koude haalt het pand uit de bodem, via een WKO-installatie. Elektriciteit wordt opgewekt met zonnecellen en kleine windturbines op het dak. Een ander deel van het is een groen dak. Dit isoleert het pand extra en vangt bovendien regenwater en fijnstof op. Tot slot is het elektriciteitsverbruik verder gereduceerd door toepassing van extra energiezuinige lampen, LED, zoals HF-TL en spaarlampen. Om te voorkomen dat deze lampen onnodig branden is daglichtafhankelijke regeling toegepast.

Het Nieuwe Werken

Naast een energiezuinig pand is de indeling ook zo aangepast dat “flexwerkplekken” mogelijk zijn, werkplekken waar gedurende de week verschillende mensen kunnen zitten. Archiefsystemen zijn gecentraliseerd en faciliteiten als koffiezetapparaten en printers staan centraal op een vloer. Ook zijn er gedragafspraken gemaakt en wordt het clean desk principe toegepast. Hierdoor zijn de bureaus opgeruimd en wordt toepassing van Het Nieuwe Werken makkelijker. Om Het Nieuwe Werken in te voeren was draagvlak het belangrijkste. Door medewerkers vanaf het begin van de bouw te betrekken en voorbeeldpanden te bezoeken is dit draagvlak gecreëerd.

Bron: Gemeente Oss