Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Kunsthal vlot vernieuwd met Esco-constructie

De Kunsthal Rotterdam heeft 25 tentoonstellingen en 180.000 bezoekers per jaar. Het pand, opgeleverd in 1992, is destijds niet ontworpen volgens de huidige eisen van duurzaamheid. Voor de Kunsthal zijn de energielasten sinds 2005 fors gestegen, waardoor een grondige renovatie noodzakelijk werd. Een consortium van energiebedrijf Eneco, bouwconcern Dura Vermeer en installateur Roodenburg hebben het gebouw in korte tijd duurzaam gerenoveerd.

Hoge energierekening door grote ruimten

Het idee om te verduurzamen is samen met de gemeente, eigenaar van het pand, ontstaan in 2009. Aanleiding is een forse stijging van de energielasten. In 2005 waren de lasten 100.000 euro. In 2009 is dit gestegen naar 256.000 euro. Bij het ontwerp in 1992 speelde duurzaamheid een ondergeschikte rol. De entree, ontvangstruimte en expositiehallen zijn één grote klimaatruimte. Bezoekers kunnen in één keer doorwandelen. Dat is gebruikersvriendelijk, maar het heeft wel forse energiepieken tot gevolg.

Esco

Op basis van van de financiële mogelijkheden en de gebruikerswensen is – in fases – een pakket van maatregelen samengesteld:

  • Vervanging van de bestaande glasgevels door HR++ glas
  • Aanbrengen van LED-armaturen
  • Vernieuwen van bestaande installaties
  • Isolering van het dak
  • Energie-efficiënte compartimentering
  • Duurzame daktuin

In een periode van 15 jaar wordt met deze maatregelen een jaarlijkse energiebesparing van 25 procent gerealiseerd ten opzichte van de bestaande situatie. De Kunsthal gaat na de renovatie in februari 2014 weer open met een energielabel C. Het totale budget van het project is 6,2 miljoen euro waarvan 1,5 miljoen euro naar energetische maatregelen gaat. Voor de energiebesparing betaalt de Kunsthal de komende 15 jaar een vaste prijs aan exploitatielasten. Het consortium krijgt een vergoeding, gebaseerd op de totale exploitatie, onderhoud en installaties.

Bron: www.platformduurzamehuisvesting.nl