Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

GGD Rivierenland: gezond kantoor voor gezondheidszorg

Vanaf het begin af aan stond vast dat het nieuwe gebouw van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Rivierenland milieuvriendelijk en 'gezond' moest worden. Die eis heeft geleid tot toepassing van veel natuurlijke materialen in het gebouw, waar zowel de mens als het milieu bij gebaat zijn.

Veel gebruikte materialen hebben een hoger ambitieniveau dan het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen Utiliteitsbouw voorschrijft. Bepalend hierbij was de keus voor houtskeletbouw. Vooral als onbehandeld Europees hout wordt gebruikt, levert dit lage milieukosten op. Doordat de houtskeletbouwelementen worden geprefabriceerd, kan in korte tijd worden gebouwd en is de hoeveelheid bouwafval beperkt. Dit voorbeeldproject bewijst dat houtskeletbouw ook in de utiliteitsbouw toepasbaar is. Wel is het belangrijk voldoende aandacht te schenken aan de detaillering en aan de eigenschappen van het hout.

Ook de kwaliteit van het binnenmilieu heeft veel aandacht gekregen. Zo is bewust gekozen voor grotendeels in hout uitgevoerde binnenwanden. Voor het schilderwerk is verf op waterbasis gebruikt.

De kantoren zijn om twee atria gebouwd waardoor er veel daglicht binnenstroomt. In de winter worden de atria gebruikt om de toevoerlucht van het ventilatiesysteem voor te verwarmen. De lucht wordt aangezogen via de atria en roosters aan de gangzijde van de kamers. In de zomer is er een natuurlijke toevoer van ventilatielucht via roosters in de gevels, en mechanische afvoer. Wie behoefte heeft aan extra ventilatie kan het raam openzetten. Ook dan vindt luchtafzuiging in de kantoorvertrekken mechanisch plaats. Uit de ventilatielucht wordt warmte teruggewonnen.

(bron: voorbeeldproject op de duurzaam bouwen website van Senternovem).