Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Den Haag wil alle schoolgebouwen energieneutraal maken

Januari 2018

Als eerste gemeente van Nederland wil Den Haag alle bestaande 230 schoolgebouwen in de stad energieneutraal maken. Dit moet voor 2040 gebeurd zijn, als de stad klimaatneutraal wil zijn.

Om dit bereiken gaat deze Zuid-Hollandse gemeente samenwerken met de schoolbesturen. Met een gezamenlijk vloeroppervlak van zo’n 600.000 m2 verbruiken de schoolgebouwen jaarlijks gezamenlijk zo’n 6 miljoen m3 gas en 18 miljoen kWh elektriciteit. Het gaat hierbij om primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Omgerekend komt dit neer op € 6 miljoen, volgens Den Haag.

Ambitie volgt uit wettelijke verplichting

Deze ambitie vloeit voort uit de wettelijke verplichting, dat schoolgebouwen steeds strengere energieprestatie-eisen moeten voldoen. Zo dienen nieuwe schoolgebouwen te voldoen aan de BENG-normen. Daarnaast heeft Den Haag de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Door het energiegebruik van scholgebouwen terug te dringen, denkt deze gemeente bij te dragen aan het realiseren van deze ambitie.

“Onze ambitie om een klimaatneutrale stad te zijn vergt investeringen in bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen. Dat vergt investeringen, die voor schoolbesturen niet altijd haalbaar zijn”, zegt wethouder Duurzaamheid Saskia Bruines van de gemeente Den Haag. “Zeker niet als de terugverdientijd langer is dan 10 jaar. Ik ben er trots op dat er nu een plan ligt, waarbij de gemeente een deel van de investeringen voor haar rekening neemt."

Volgens haar is het goed dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. “Bovendien kunnen de energiezuinige schoolgebouwen als voorbeeld dienen voor andere initiatieven. Daarnaast draagt het bij aan de bewustwording bij kinderen en hun ouders, met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid."

Nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen

Tussen nu en 2040 komt ongeveer de helft van de bestaande schoolgebouwen in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Voor de overige gebouwen zorgt de gemeente eerst voor zogeheten energiescans om inzichtelijk te maken welke maatregelen nodig zijn om deze gebouwen te verduurzamen tot en met energieneutraal niveau. De resultaten van deze scans komen in de meerjarige onderhoudsprogramma’s voor deze gebouwen. De gemeente komt schoolbesturen hierbij op 2 manieren tegemoet:

  • Het bieden van cofinanciering voor de uitvoering van energiescans bij bestaande schoolgebouwen. Hiervoor stelt Den Haag € 0,5 miljoen beschikbaar, dat komt neer op € 2.500 per schoolgebouw
  • Het bieden van cofinanciering bij de realisatie van energiebesparende maatregelen vanuit het meerjarige onderhoud met een terugverdientijd tussen 10 en 30 jaar. Hiervoor stelt Den Haag voor de komende 4 jaar gemiddeld € 3 miljoen per jaar beschikbaar.

Door bij deze renovatieklus het (techniek)onderwijs te betrekken, zorgt de Zuid-Hollandse gemeente ook voor een forse impuls voor leerbanen en jongerenwerkgelegenheid. "We zoeken ook zeker de verbinding met het Haagse onderwijsveld”, aldus Bruines.

Bron: duurzaamgebouwd.nl