Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Nieuw op bouwplaats: energiezuinige bouwkeet

Zo maar een frikandelletje of kroketje frituren zit er in de door Van Heeswijk Elektrotechniek ontwikkelde energiezuinige bouwkeet niet meer in. Dit komt doordat in de bouwketen stroombegrenzers zijn geplaatst. Door de inzet van deze stroombegrenzers en zonnecollectoren, warmtepompenen en complexe domotica-oplossingen kan met het nieuwe bouwketenpark een aanzienlijke energiebesparing van circa 43% worden gerealiseerd.

Energie besparen en zelf opwekken

De bouwketen bestaan uit units, waaronder kantines, een keuken, de directiekeet, maar ook materiaalcontainers, kleedkamers en sanitaire ruimtes. Deze ruimtes zijn voorzien van bestaande en nieuwe technieken waarmee enerzijds het energieverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt en anderzijds energie wordt gewonnen. Dit wordt bereikt door:

  • Inzetten van warmtepompen om de ruimtes te verwarmen of te koelen.
  • Energie opwekken met behulp van zonnecollectoren die op de daken van de keten zijn geplaatst.
  • Een innovatief alarmsysteem dat de elektriciteit automatisch uitschakelt als het alarm wordt ingeschakeld.
  • Gebruik te maken van bewegingssensoren in niet frequent gebruikte ruimtes. Hierdoor blijft de verlichting niet onnodig aan.
  • De stopcontacten in alle keten te begrenzen op 4 tot 6 ampère. Door de stroom te begrenzen wordt onnodig energieverbruik tegengegaan; zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een frituurpan aan te sluiten, maar kunnen handgereedschappen zoals een accuboormachine wel opgeladen worden.

Domotica

Via een domotica-systeem kunnen alle energieverbruikpunten individueel gemeten worden. Domotica is een principe dat is ontwikkeld voor woonhuizen. Het idee van een domotica systeem is dat verschillende apparatuur en (klimaat) installaties gemakkelijk en eventueel van buitenaf geregeld kunnen worden. Domotica is bedacht om installaties beter in woningen te integreren en het comfort te verbeteren. In de bouwkeet wordt domotica gebruikt om het energieverbruik te analyseren en aan de hand daarvan maatregelen te nemen. Vanaf iedere locatie is inzicht in het energieverbruik van de bouwketen mogelijk. Daarbij kan het bedrijf de aansturing van de keten overnemen, ongeacht waar ze staan.

Toekomst

Het bouwketenpark is ontwikkeld in het kader van een bouwproject in Eindhoven. Of Van Heeswijk op termijn nog meer duurzame keten bouwt is mede afhankelijk van het succes van het duurzame ketenpark. Als het bouwproject in Eindhoven gereed is zullen de duurzame keten in ieder geval weer ingezet worden op een andere bouwplaats.

Bron: Van Heeswijk