Dit is een website van Stimular
Ook van Stichting Stimular: Milieubarometer | MVO-balans | Kansen bij Verkassen | Duurzaam MKB

Bankzaken

Een overheid maakt gebruik van financiële diensten van banken. Milieu en duurzaamheid kunnen hierbij een rol spelen. Uit internationaal onderzoek van o.a. de Erasmus Universiteit blijkt dat het rendement van duurzaam beleggen tenminste gelijkwaardig is aan dat van ‘gewoon’ beleggen. In beide gevallen gelden dezelfde strenge regels waaraan gemeentelijke beleggingen moeten voldoen.

Maatregelen

Hieronder staan ter inspiratie enkele mogelijkheden om bij financiële handelingen duurzaamheid te betrekken.

Duurzaam investeren
  • Als er fondsen zijn die een gemeente beheert omdat daar in de loop van de jaren geld uit uitgekeerd moet worden (vergelijk het stortplaatsenfonds van de provincies), kan de gemeente dat geld in fondsen stoppen die duurzaamheidscriteria hanteren.
Gebruik maken van banken die duurzaamheidscriteria hanteren
  • Voor de eigen bankzaken, zoals spaarrekeningen;
  • Voor spaarloonrekeningen van medewerkers.

De Eerlijke Bankwijzer geeft aan hoe banken scoren op natuur, klimaat, mensenrechten, wapens, corruptie en betrouwbaarheid. Met de Eerlijke Bankwijzer kunt u de duurzaamheid van verschillende banken met elkaar vergelijken.

Voorbeelden

  • Gemeenten Voorschoten en Het Bildt stappen in microkrediet. Hiermee behalen deze gemeenten zowel financieel als sociaal rendement.
  • De gemeente Den Haag heeft in de periode van december 2007 tot en met april 2008 150 miljoen euro duurzaam belegd. Het bedrag, dat bijna een derde is van wat de gemeente per jaar te beleggen heeft, is voor twee verschillende periodes vastgelegd bij vijf gerenommeerde Nederlandse financiële instellingen.
  • Ook de gemeente Tilburg heeft inmiddels besloten om groen te gaan beleggen.

Meer weten?

  • COS nederland heeft een brochure opgesteld over dilemma's rond duurzaam sparen en beleggen.
  • Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
  • Duurzaam-beleggen, het Nederlandse portal voor duurzaam en groen beleggen, sparen en lenen.

Aanvullingen?

Heeft u een inspirerende actie, mooie startnotitie, een tip voor collega's geef het ons door. Stuur ons een e-mail om uw tips en acties aan te melden voor de site.